You are here

Actualitzat 06/2018

Tràmit per escolaritzar alumnat nouvingut a la ciutat al segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria, quan el curs ja ha començat.

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça a alumnes NOUVINGUTS A LA CIUTAT​

Es tramita PRESENCIALMENT

Què és?

És la sol·licitud per a l'escolarització d'alumnat nouvingut a la ciutat un cop el curs ja ha començat o quan ha acabat el període oficial de matriculació.

Què és important saber?

L'escolarització d'alumnat nouvingut s'aplica als estudis de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d'admissió en aquests cursos només s'atenen tenint en compte les places vacants existents, si corresponen a:

 • Alumnes no escolaritzats mai a Catalunya
 • Canvis de domicili d'un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels progenitors, tutors o tutores, o guardadors o guardadores
 • Al·legacions d'altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Per què és important sol·licitar-lo?

És un tràmit necessari per inscriure l'alumnat nouvingut que vulgui accedir a l'escolarització pública un cop el curs ja ha començat, o bé ja ha acabat el període de matriculació

A qui s'adreça?

S'adreça a l'alumnat nouvingut a la ciutat que vol matricular-se quan el curs ja ha començat o bé ha acabat el període de matriculació.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el pare, la mare, el tutor o tutora legal o persona autoritzada.

Quins requisits has de complir?
 • És imprescindible que el nen o nena estigui donat d'alta al padró municipal d'habitants.
 • En els casos que els i les alumnes ja estiguin escolaritzats, s'ha de fer la matrícula al nou centre i formalitzar la baixa al centre de procedència.
Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya)

A la resta del territori: Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • És imprescindible que el nen o nena hagi arribat a la ciutat.
 • Els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i el seu cost.
 • En cas d'alumnat de 16 a 18 anys que vulgui continuar els estudis i inscriure's quan el curs ja ha començat, caldrà adreçar-se a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona on l'informaran de què pot fer.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Presencial

El tràmit només els pots fer presencialment, anant al centre docent sol·licitat.

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
Recopila i presenta la documentació

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació

Has de presentar l'original i la fotocòpia de la documentació següent:

 • Document d'identitat del pare, mare o tutor o tutora.
 • Llibre de família o certificat de naixement del nen o la nena que s'ha escolaritzat.
 • Volant de residència del pare, mare, tutor o tutora del nen o la nena.
 • Volant de residència de cada alumne que s'ha d'escolaritzar.

Aquests documents els pots presentar a:

 • El centre sol·licitat, que admet l'alumne o alumna, si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions.
 • A l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona, demanant cita prèviament

Per poder ser atès a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona has de demanar cita prèviament. Per fer-ho, accedeix a l'enllaç de sol·licitud de "cita prèvia" i introdueix les dades personals i les de la visita.

En el cas de demanar la matriculació al nou centre al·legant circumstàncies excepcionals, t'has d'adreçar sempre a l'Oficina d'Atenció.

Següent
Si l'alumne o alumna ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que hi hagi vacants existents i que l'alumne hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula al nou centre docent en el període establert.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, és possible que per a la formalització de la matrícula hagis de presentar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.