Inscripció d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat en el Registre censal

Updated 11/2021

Inscripció d'animals de companyia en el registre censal municipal.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 38 EUROS (hi ha casos exempts del pagament)

NO CADUCA​

S'han de censar al cap de 3 MESOS DEL SEU NAIXEMENT O 1 MES DESPRÉS DE LA DATA D'ADQUISICIÓ​

Es pot tramitar PRESENCIALMENT, TELEMÀTICAMENT O TELEFÒNICAMENT​

Què és?

És el tràmit obligatori que han de fer les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat per inscriure'ls al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Què és important saber?

Prèviament a la inscripció en el Registre censal, cal que l'animal compleixi els requisits d'admissió, com ara estar identificat electrònicament amb un microxip homologat i haver obtingut el document sanitari que faciliten els veterinaris des del país d'origen del propietari o propietària de l'animal (nota: s'adjunta l'enllaç a la fitxa corresponent).

Recorda que cal actualitzar les dades censals quan l'animal canvia de domicili i donar-lo de baixa en cas de defunció.

A més, en els espais públics, els animals han de portar una placa identificadora adaptada al collar, on hi ha de constar el nom de l'animal i les dades de la persona responsable.

En el cas de posseir un gos considerat potencialment perillós, s'ha d'obtenir addicionalment la Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 

 

També pots consultar el web de tràmits de l'Ajuntament (disponible en català i castellà).

Per què és important sol·licitar-lo?

És obligatori inscriure els animals de companyia en el Registre censal per fomentar la seva tinença responsable i evitar les pèrdues i els abandonaments.

A banda, és un tràmit important, ja que:

 • En cas de pèrdua o robatori s'agilitzen els tràmits de recuperació de l'animal.
 • La devolució de l'animal perdut la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
 • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb les persones propietàries dels animals perduts i identificats
A qui va dirigit?

S'adreça a totes les persones propietàries d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la de fer la persona propietària de l'animal, que ha de ser major d'edat, o una persona representant degudament acreditada.

Quins requisits s’han de complir?
Requisits de la persona propietària de l'animal
 • Ser major d'edat.
 • Estar inscrita en el padró municipal d'habitants.
Requisits de l'animal
 • Estar identificat amb microxip.
 • Tenir un document d'identificació, lliurat pel veterinari o veterinària que implanta el microxip.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Ajuntament de Barcelona - Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?

Estaran exemptes del pagament de la taxa:

 • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
 • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
 • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
 • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
 • D'acord amb els criteris d'exempció, es recomana identificar els animals amb un microxip per quedar exempt del pagament de la taxa.
 • Les persones exemptes del pagament de la taxa han de presentar igualment l'autoliquidació, encara que l'import a pagar sigui de 0 euros.
 • En el cas que l'animal es perdi, cal comunicar-ho a l'Ajuntament abans de 48 hores. Si l'han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia.
 • En el cas que es canviï de residència o es produeixi la defunció de l'animal, cal comunicar-ho a l'Ajuntament on està censat abans de 30 dies. Si el canvi de residència és a un altre municipi, cal censar-lo de nou.
 • També cal obtenir la Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Els gossos de raça perillosa han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil i llicència municipal, i als espais públics han d'anar lligats i portar morrió.
 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel hi ha servei d'atenció presencial en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, àrab, urdú, i llengua de signes. L'horari d'atenció és de dilluns a dissabte de 8.30 a 20.00 hores (exceptuant el mes d'agost, en què l'horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 hores).
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, a més d'inscriure'l al Registre censal d'animals de companyia, cal obtenir:

Com has de fer el tràmit?

Online
Telephone
En persona

1
2
3
4
Emplena el formulari i recopila la documentació

Has d'accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar-ne les dades i imprimir-lo.

El formulari de sol·licitud està disponible únicament en català i castellà.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran. 

Documentació
 • Formulari d'inscripció al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l'animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu d'identificació de l'animal.
Dades que cal tenir a mà en el moment de la sol·licitud
 • Any de naixement de l'animal
 • Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l'animal. Està indicada en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
 • Número de microxip
  • Està en una etiqueta adhesiva a la cartilla sanitària de l'animal i en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
Documentació necessària en cas que la sol·licitud la faci una persona autoritzada
 • Autorització signada per la persona propietària.
 • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada.
Documentació necessària per a les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa (segons escaigui)
 • Fotocòpia de l'acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l'animal i de la persona propietària.
  • Dades de l'animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.
  • Dades de la persona propietària: nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfons.
 • En funció del cas:
  • Fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual.
  • Fotocòpia de la Targeta Rosa.
  • Fotocòpia de l'acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
Següent
Fes el pagament de la taxa associada (si no estàs exempt del pagament)

El pagament de la taxa el pots fer a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que s'indiquen en el full d'autoliquidació.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

L'abonament de la taxa es fa una sola vegada en tota la vida de l'animal i té un cost de 38 euros.

En el cas d'estar exempt del pagament de la taxa, has de presentar igualment l'autoliquidació, encara que l'import a pagar sigui de 0 euros. En aquest cas, per tant, pots concertar directament la cita prèvia.

Estan exempts del pagament de la taxa:

 • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
 • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
 • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
 • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
Següent
Sol·licita cita prèviament

Per fer la inscripció d'animals al Registre censal i presentar tota la documentació necessària, has de concertar cita en qualsevol oficina d'atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites amb l'Ajuntament de Barcelona

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació).

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit

 

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

 

Si et vols estalviar desplaçaments, pots enviar per correu postal l'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació. Així, també, la documentació requerida a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida. La inscripció es fa al moment

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat en la cita prèvia i presenta l'Exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació i la documentació requerida per donar d'alta el teu animal de companyia.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació).

Una vegada s'hagi validat la documentació presentada, la inscripció d'animals al Registre censal es fa en el mateix moment.

Per acreditar la inscripció, has de quedar-te l'Exemplar per al propietari del full d'autoliquidació.

Recorda que, en cas de tenir un gos considerat potencialment perillós, has d'obtenir també la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

1
2
3
4
5
Truca, facilita les dades i recopila la documentació

Si truques des de la ciutat de Barcelona, has de trucar al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona titular i les de l'animal.

 

Telèfon d'Informació i Tramitació: 010

L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Formulari d'inscripció al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l'animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu d'identificació de l'animal.
Dades que cal tenir a mà en el moment de la sol·licitud
 • Any de naixement de l'animal
 • Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l'animal. Està indicada en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
 • Número de microxip
  • Està en una etiqueta adhesiva a la cartilla sanitària de l'animal i en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
Documentació necessària en cas que la sol·licitud la faci una persona autoritzada
 • Autorització signada per la persona propietària.
 • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada.
Documentació necessària per a les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa (segons escaigui)
 • Fotocòpia de l'acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l'animal i de la persona propietària.
  • Dades de l'animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.
  • Dades de la persona propietària: nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfons.
 • En funció del cas:
  • Fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual.
  • Fotocòpia de la Targeta Rosa.
  • Fotocòpia de l'acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
Següent
Rebràs per correu l'imprès d'autoliquidació de la taxa

Rebràs per correu postal ordinari l'imprès d'autoliquidació de la taxa ja emplenat, per fer la inscripció en el cens d'animals de companyia.

Has de signar aquest document imprès d'autoliquidació.

Següent
Fes el pagament de la taxa (si no estàs exempt del pagament)

El pagament de la taxa el pots fer a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que s'indiquen en el full d'autoliquidació.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

L'abonament de la taxa es fa una sola vegada en tota la vida de l'animal i té un cost de 38 euros.

En el cas d'estar exempt del pagament de la taxa, has de presentar igualment l'autoliquidació, encara que l'import a pagar sigui de 0 euros. En aquest cas, per tant, pots concertar directament la cita prèvia.

Estan exempts del pagament de la taxa:

 • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
 • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
 • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
 • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
Següent
Sol·licita cita prèviament

de concertar cita en qualsevol oficina d'atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites amb l'Ajuntament de Barcelona

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Truca, facilita les dades i recopila la documentació > Documentació).

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

Si et vols estalviar desplaçaments, pots enviar per correu postal l'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació. Així, també, la documentació requerida a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida. La inscripció es fa al moment

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat en la cita prèvia i presenta l'Exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació i la documentació requerida per donar d'alta el teu animal de companyia.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Truca, facilita les dades i recopila la documentació > Documentació).

Una vegada s'hagi validat la documentació presentada, la inscripció d'animals al Registre censal es fa en el mateix moment.

Per acreditar la inscripció, has de quedar-te l'Exemplar per al propietari del full d'autoliquidació.

Recorda que, en cas de tenir un gos considerat potencialment perillós, has d'obtenir també la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

1
2
3
4
5
Sol·licita cita prèviament i recopila la documentació

Per poder obtenir la sol·licitud i l'imprès d'autoliquidació per a la inscripció d'animals al Registre censal, has de concertar cita a qualsevol oficina d'atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites amb l'Ajuntament de Barcelona

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Formulari d'inscripció al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l'animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu d'identificació de l'animal.
Dades que cal tenir a mà en el moment de la sol·licitud
 • Any de naixement de l'animal
 • Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l'animal. Està indicada en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
 • Número de microxip
  • Està en una etiqueta adhesiva a la cartilla sanitària de l'animal i en el "Full d'identificació" que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip.
Documentació necessària en cas que la sol·licitud la faci una persona autoritzada
 • Autorització signada per la persona propietària.
 • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada.
Documentació necessària per a les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa (segons escaigui)
 • Fotocòpia de l'acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l'animal i de la persona propietària.
  • Dades de l'animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.
  • Dades de la persona propietària: nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfons.
 • En funció del cas:
  • Fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual.
  • Fotocòpia de la Targeta Rosa.
  • Fotocòpia de l'acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
Següent
Adreça't al lloc indicat i sol·licita l'imprès d'autoliquidació

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat en la cita prèvia, sol·licita l'imprès d'autoliquidació de la taxa d'inscripció al cens d'animals de companyia i els professionals et faran l'autoliquidació.

Has de facilitar les vostres dades i les de l'animal de companyia i signar els impresos.

 • En el cas d'estar exempt del pagament de la taxa, no has d'efectuar cap més gestió. Per tant, en el mateix moment de la cita, has de presentar l'Exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació (encara que l'import sigui 0) i la documentació requerida.
  Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Sol·licita cita prèvia i recopila la documentació > Documentació).

Una vegada validada la documentació, l'animal quedarà inscrit al Registre censal. Et facilitaran l'exemplar del full d'autoliquidació. Per tant, no has de fer cap més pas.

 • Estan exempts del pagament de la taxa:
  • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
  • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
  • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
  • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
 • En cas contrari, has de fer el pagament de la taxa, i tornar posteriorment a l'oficina per lliurar tota la documentació.
Següent
Fes el pagament de la taxa (si no estàs exempt del pagament)

Si no estàs exempt del pagament de la taxa, pots fer-ne l'abonament a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que s'indiquen en el full d'autoliquidació.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

L'abonament de la taxa es fa una sola vegada en tota la vida de l'animal i ascendeix a 38 euros.

Següent
Sol·licita cita prèviament (si no estàs exempt del pagament)

Després de fer el pagament de la taxa, has de tornar a demanar cita prèviament per anar a l'oficina d'atenció ciutadana per presentar tota la documentació requerida i lliurar l'Exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Sol·licita cita prèvia i recopila la documentació > Documentació). En aquesta secció hi pots trobar també les oficines on es pot fer el tràmit.

Si et vols estalviar desplaçaments, pots enviar per correu postal l'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació. Així, també, la documentació requerida a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

 

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida. La inscripció es fa al moment

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat en la cita prèvia i presenta l'Exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació, així com la documentació requerida per donar d'alta el teu animal de companyia.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Sol·licita cita prèvia i recopila la documentació > Documentació).

Una vegada s'hagi validat la documentació presentada, la inscripció d'animals al Registre censal es fa en el mateix moment.

Per acreditar la inscripció, has de quedar-te l'Exemplar del full d'autoliquidació.

Recorda que, en cas de tenir un gos considerat potencialment perillós, has d'obtenir també la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.