You are here

Actualitzat 06/2018

Targeta que permet aparcar al carrer amb tarifes preferencials en funció de la zona de residència.

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La targeta és GRATUÏTA

NO CADUCA

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT​

Es pot tramitar PRESENCIALMENT, TELEMÀTICAMENT O TELEFÒNICAMENT

Què és?

La targeta acredita el dret a estacionar com a resident a les places d'Àrea Verda de la zona de resident de la persona sol·licitant. Quan s'estaciona el vehicle en una d'aquestes places, cal fer el pagament de la tarifa corresponent a través dels mitjans habilitats per fer-ho (app ONaparcar residents o parquímetre).

Què és important saber?

L‘Àrea Verda és un sistema de regulació de l'estacionament al carrer que vol millorar l'ordenació de l'espai viari. Les places de color verd tenen l'objectiu de prioritzar l'estacionament de les persones residents de cada zona davant de la resta de vehicles.

La targeta no caduca, i té incorporats tots els seus vehicles autoritzats i la tarifa aplicable.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial de l'Àrea Verda (disponible en anglès, català i castellà).

A qui s'adreça?

S'adreça a totes les persones que disposin d'un o més vehicles i estiguin empadronades en un domicili dins dels límits de la zona d'Àrea Verda de la ciutat de Barcelona.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el o la titular o el conductor o conductora del vehicle.

Quins requisits has de complir?
Requisits de la persona que sol·licita la targeta
 • Estar donat d'alta al padró d'habitants de la ciutat de Barcelona.
 • Ser titular o figurar com a conductor o conductora principal d'un vehicle amb l'adreça del permís de circulació a Barcelona ciutat.
 • Constar com a conductor o conductora principal d'un vehicle a nom d'una empresa.
 • Ser conductor o conductora principal d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa.
Requisits del vehicle
 • El vehicle ha de tenir més de 2 rodes, i no pot superar les 9 places, ni els 6 metres de longitud, ni els 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat (PMA).
  • Entren dins d'aquesta categoria les furgonetes, els vehicles tot terreny i els microcotxes amb llicència de ciclomotor que mantinguin tots els requisits tècnics esmentats.

 

Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (Ajuntament de Barcelona)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • A la pàgina web de l'Àrea Verda, pots consultar si el domicili està situat dins dels límits de l'Àrea Verda. 
 • Les persones conductores de motocicletes de dues rodes poden estacionar a les places d’Àrea per a residents, sense comprar tiquet o ser-hi residents, si no hi ha lloc per aparcar a les places reservades per a motos.
 • Les motocicletes de 3 rodes poden estacionar a les places d’Àrea per a residents si no obstaculitzen el pas i no tenen, a prop, un estacionament per a motocicletes. L'estacionament a les places de l’Àrea l'han de fer com a no residents, ja que no tenen dret a obtenir la targeta.
 • Els ciutadans i ciutadanes residents que disposin de targeta per al seu vehicle no tenen dret a aparcar amb tarifa de resident en el cas de cessió de vehicles de cortesia per motiu de reparació del seu vehicle habitual.
 • Cal tenir sempre a mà la targeta de resident de l’Àrea per poder operar en el parquímetre i estacionar a la zona d'Àrea Verda.
 • La targeta de resident té incorporats tots els vehicles vinculats i autoritzats i la tarifa pertinent que s'aplica.
 • En el cas d'utilitzar el parquímetre, s'ha de col·locar el comprovant de pagament dins del vehicle en un lloc clarament visible des de l'exterior. No cal posar-hi cap altra identificació. El comprovant, amb la matrícula i la zona, ja permet la identificació com a resident de l'Àrea Verda.
 • La matrícula que apareix impresa en el tiquet sempre ha de coincidir amb la del vehicle.
 • Es pot tenir el vehicle estacionat al mateix lloc un màxim de set dies naturals.
 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal contactar amb l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA.
 • Cal comunicar qualsevol canvi de dades de la targeta, altes i baixes de vehicles, canvis de domicili, etc. Només així es podrà operar en les noves condicions.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

En cas de voler sol·licitar la targeta de l'Àrea Verda, has d'obtenir prèviament:

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Telefònic
Presencial

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta de l'Àrea Verda?

1
2
Emplena el formulari

Has d'accedir al formulari i seleccionar l'opció “Alta i canvi de domicili al servei d'Àrea Verda”. 

Una vegada hagis accedit al formulari, has d'emplenar les dades, confirmar-les i annexar la documentació necessària.

El formulari de sol·licitud està disponible únicament en català i castellà.

Si una vegada emplenat el formulari cal que aportis documentació addicional, se t'informarà dels documents que necessites per acabar el tràmit.

Documentació
 • DNI, passaport o número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança.
 • A més, és recomanable tenir a mà la matrícula del vehicle.

 

En cas de ser un conductor o conductora amb un vehicle de lloguer, has de presentar addicionalment una còpia compulsada per notari o notària del contracte de lloguer, lísing o rènting. Si el lloguer és a nom d'empresa, tens la possibilitat d'entregar, en comptes d'aquest document, una còpia compulsada per notari d'un certificat de l'empresa de lloguer, lísing o rènting on consti la durada del contracte, la matrícula i el conductor o conductora habitual del vehicle, i una fotocòpia de l'assegurança del vehicle on ha de constar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle.

Si es fa el tràmit en nom d'una altra persona, serà imprescindible presentar la documentació identificativa i una autorització.

Següent
Rebràs la targeta al domicili

Una vegada hagis enviat la sol·licitud, rebràs la targeta per correu postal al teu domicili en un termini d'una setmana aproximadament.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta de l'Àrea Verda?

1
2
Truca i facilita les dades personals i les del vehicle

Si truques des de la ciutat de Barcelona, has de trucar al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona que demana la targeta i també les del vehicle o vehicles per al qual fas la sol·licitud.

Telèfon d'Informació i Tramitació: 010

L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.

Tingues a mà la documentació necessària per fer correctament la sol·licitud.

Documentació
 • DNI, passaport o número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança.
 • A més, és recomanable tenir a mà la matrícula del vehicle.

En cas de ser un conductor o conductora amb un vehicle de lloguer, has de presentar addicionalment una còpia compulsada per notari o notària del contracte de lloguer, lísing o rènting. Si el lloguer és a nom d'empresa, tens la possibilitat d'entregar, en comptes d'aquest document, una còpia compulsada per notari d'un certificat de l'empresa de lloguer, lísing o rènting on consti la durada del contracte, la matrícula i el conductor o conductora habitual del vehicle, i una fotocòpia de l'assegurança del vehicle on ha de constar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle.

Si es fa el tràmit en nom d'una altra persona, serà imprescindible presentar la documentació identificativa i una autorització.

Següent
Rebràs la targeta al domicili

Una vegada hagis enviat la sol·licitud, rebràs la targeta per correu postal al teu domicili en un termini d'una setmana aproximadament.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta de l'Àrea Verda?

1
2
Recopila la documentació i adreça't a una Oficina d'Atenció al Client

Per fer la sol·licitud de la targeta d'Àrea Verda presencialment, has d'anar a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA, situada al carrer de Calàbria, 66 (08015, Barcelona).

Quan siguis a les oficines, hauràs de presentar la documentació requerida i acreditar que compleixes tots els requisits.

Documentació
 • DNI, passaport o número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança.
 • A més, és recomanable tenir a mà la matrícula del vehicle.
Següent
Rebràs la targeta al mateix moment

Si la documentació presentada és correcta i es compleixen els requisits establerts, la targeta de l'Àrea Verda es lliura al mateix moment.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.