You are here

Actualitzat 06/2018

Document que acredita l'empadronament d'una persona.

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏT

NO CADUCA.

La VALIDESA VARIA en funció del tràmit pel qual s'hagi sol·licitat

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT.

Pot ser necessari per efectuar altres tràmits

Es pot tramitar PRESENCIALMENT, TELEMÀTICAMENT i TELEFÒNICAMENT

Què és?

El volant de residència és un justificant emès per l'Ajuntament de Barcelona que acredita l'empadronament d'una persona tal com consta en el padró municipal en el moment de la sol·licitud.

Què és important saber?

El document no caduca. Tot i així, com que acredita la residència en un moment del temps específic, en funció del tràmit que hagis d'efectuar pot ser que te'l demanin amb un període de validesa concret.

També pots consultar el web oficial del tràmit, disponible en català i castellà

Per què és important sol·licitar-lo?

És un tràmit necessari per fer altres tràmits si necessites acreditació expressa del lloc de residència per efectuar altres tràmits.

A qui s'adreça?

S'adreça a totes les persones que estiguin inscrites en el padró de la ciutat de Barcelona.

Qui l'ha de sol·licitar?

En funció del canal per on es tramiti el volant de residència, canvien les condicions necessàries per poder sol·licitar-lo.

Canal telemàtic
 • Amb certificat digital: pot sol·licitar-lo qualsevol persona de més de 18 anys.
 • Si no es disposa de certificat digital:
  • Qualsevol persona de més de 16 anys pot demanar el seu volant de residència.
  • En el cas de les persones de menys de 16 anys, pot sol·licitar el volant qualsevol persona major d'edat empadronada en el seu mateix domicili.
Canal telefònic
 • Les persones de més de 16 anys poden demanar el seu volant de residència.
 • Les persones majors d'edat poden demanar:
  • El seu volant de residència.
  • Un volant de residència a nom de qualsevol altra persona major o menor d'edat.
Canal presencial
 • Les persones de més de 16 anys poden demanar el seu volant de residència.
 • Les persones majors d'edat poden demanar:
  • El seu volant de residència.
  • Un volant de residència a nom de qualsevol de les persones que estan empadronades en el seu domicili.
  • Un volant de residència a nom de qualsevol persona major d'edat si actua com el seu o la seva representant amb autorització expressa.
  • Un volant de residència a nom de menors d'edat o persones incapacitades legalment si són els seus representants degudament acreditats.
Quins requisits has de complir?

Has d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

Quin és l'organisme responsable del tràmit?
Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel ofereix servei d'atenció presencial en els idiomes següents: anglès, francès, àrab, urdú, llengua de signes, català i castellà. L'horari d'atenció és de dilluns a dissabte de 8.30 a 20.00 hores (exceptuant el mes d'agost, en què l'horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 hores).

Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Per sol·licitar el volant de convivència cal haver efectuat el tràmit de:

A banda, si vols fer la totalitat del tràmit en línia, cal que disposis de:

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Telefònic
Presencial

Pots fer el tràmit per tres canals diferents: Telemàticament (amb certificat digital o sense certificat digital), per telèfon o de manera presencial.

Selecciona el canal que et sembli més adequat per visualitzar els passos que hauràs de seguir.

DISPOSO DE CERTIFICAT DIGITAL
1
2
3
Has d'obtenir el certificat digital

Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d'obtenir prèviament el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l'obtenció del certificat digital, accedeix a la informació del tràmit on es descriuen tots els detalls de com obtenir-lo.

Següent
Accedeix al portal i escull el tipus de document que vols tramitar (volant de residència)

Accedeix al portal del tràmit, registra't mitjançant el certificat digital i escull el tipus de document que vols sol·licitar. En aquest cas, has d'escollir l'opció “volant de residència”.

L'accés està únicament en català i castellà.

Documentació

No cal que aportis cap documentació.

Següent
Accedeix a la teva carpeta per imprimir el volant

Un cop feta la sol·licitud, pots imprimir personalment el volant de residència accedint a la teva carpeta.

NO DISPOSO DE CERTIFICAT DIGITAL
1
2
Emplena el formulari

Has d'accedir al formulari, emplenar-lo i confirmar-ne les dades

L'accés està únicament en català i castellà.

Documentació

No cal que aportis cap documentació.

Següent
Rebràs el volant de residència

Un cop feta la sol·licitud, rebràs el volant de residència per correu postal ordinari al domicili d'empadronament. El termini aproximat per rebre el document és de set dies hàbils des de la data de petició.

1
2
Truca i facilita les dades

Per fer la sol·licitud, has de trucar al Telèfon d'Informació i Tramitació de l'Ajuntament de Barcelona i facilitar les dades de la persona interessada a sol·licitar el volant de residència (nom, cognoms, data de naixement, document d'identificació personal i domicili). 

Telèfon d'Informació i Tramitació: 010

L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, castellà i català.

Documentació

No cal que aportis cap documentació.

Següent
Rebràs el volant de residència

Un cop feta la sol·licitud, rebràs el volant de residència per correu postal ordinari al domicili d'empadronament. El termini aproximat per rebre el document és de set dies hàbils des de la data de petició.

Has de tenir en compte que el volant únicament s'envia a l'adreça d'empadronament de la persona interessada, mai s'envia a cap altra adreça.

1
2
3
Demana cita prèviament i recopila la documentació

Per efectuar la sol·licitud, cal que concertis cita prèviament accedint al tràmit "Cita amb l'Ajuntament de Barcelona"

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències:

Llocs on pots fer el tràmit

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

Abans del dia de la cita, consulta i prepara la documentació que et requeriran per obtenir el volant de residència.

Documentació
 • La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor o traductora acreditat per fer traduccions oficials (traductor o traductora jurat).
 • Si tens una autorització que permet inscriure altres persones majors d'edat i/o d'unitats familiars diferents, només té una validesa d'un mes a partir de la data que consti en el document.
En cas que el o la sol·licitant demani el seu volant o el de persones de més de 16 anys empadronades al seu domicili
 • Document d'identificació personal del o la sol·licitant en vigor 
  • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE (número d'identitat d'estranger) juntament amb el passaport, en vigor.
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
En cas que el o la sol·licitant demani el volant de qualsevol persona de més de 16 anys no empadronada al seu domicili
 • Autorització expressa degudament signada
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada (nota: contingut en format desplegable)
  • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
  • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant
En cas que el o la sol·licitant demani el volant d'una persona de menys de 16 anys
 • Si el o la sol·licitant és el pare o la mare del o la menor i està empadronat amb ell o ella 
  • Document d'identificació personal del o la sol·licitant (nota: contingut en format desplegable)
   • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
   • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
   • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
 • Document d'identificació personal del o la menor
  • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
  • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
  • Persones estrangeres: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).
   • Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el llibre de família (si en tenen al seu país) o la inscripció de naixement o el passaport dels pares on constin incloses totes les dades del o la menor.
  • Llibre de família o del certificat literal de naixement
  • Fotocòpia del document d'identificació personal del pare o la mare empadronat amb el o la menor.
  • Consentiment escrit, amb signatura original, del pare o la mare que està empadronat amb el o la menor, signada original, o resolució judicial i acta d'acceptació del càrrec de representant legal
 • Si el o la sol·licitant és el pare o la mare del o la menor i cap dels dos no està empadronat amb ell o ella
  • Document d'identificació personal del o la sol·licitant
  • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
 • Document d'identificació personal del o la menor
  • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
  • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
  • Persones estrangeres: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).
   • Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el llibre de família (si en tenen al seu país) o la inscripció de naixement o el passaport dels pares on constin incloses totes les dades del o la menor.Fotocòpia del document d'identificació personal de l'altre progenitor.
  • Fotocòpia del document d'identificació personal de l'altre progenitor.
  • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
  • Declaració conjunta de consentiment, signada original.
 • Si el o la sol·licitant és el o la representant legal del o la menor i no està empadronat amb ell o ella
  • Document d'identificació personal del o la sol·licitant (nota: contingut en format desplegable)
   • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
   • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
   • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
  • Document d'identificació personal del o la menor (nota: contingut en format desplegable)
   • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
   • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
   • Persones estrangeres: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).
    • Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el llibre de família (si en tenen al seu país) o la inscripció de naixement o el passaport dels pares on constin incloses totes les dades del o la menor.
  • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
  • Resolució judicial i acta d'acceptació del càrrec de representant legal.
En cas que el o la sol·licitant demani el volant d'una persona incapacitada legalment
 • Document d'identificació personal tant del o la sol·licitant com de la persona incapacitada
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
  • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
   • Resolució judicial i acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal
Següent
Adreçat al lloc indicat i lliura la documentació requerida

El dia de la cita, has d'adreçar-te al lloc indicat en la cita prèvia, facilitar les dades de les persones que es volen inscriure i lliurar la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Concerta una cita prèviament i recopila la documentació > Documentació).

Següent
El volant de residència es dona al moment

El volant de residència el rebràs en el mateix moment de la cita.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.