Visat d'entrada

Updated 12/2021

Document que habilita la persona estrangera per entrar a Espanya i efectuar els tràmits per activar l’autorització de residència concedida. 

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 60 € (amb caràcter general

La VALIDESA pot ser fins a UN ANY

S’ha de sol·licitar ABANS DEL DESPLAÇAMENT a Barcelona

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el document que habilita per entrar a Espanya i efectuar els tràmits necessaris per activar l’autorització de residència concedida. És aplicable únicament a les persones de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que siguin fora del territori espanyol. 

Què és important saber?

La sol·licitud s’efectua al consolat d’Espanya del país de residència.

La durada del visat nacional pot ser de fins a un any depenent del tipus de visat que se sol·liciti.

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Per què l’has de sol·licitar?

És un document obligatori per poder residir i treballar al territori espanyol per a les persones que no siguin de la UE, de l’EEE ni de Suïssa.

Un cop s’hagi concedit l’autorització de residència, per entrar a Espanya cal sol·licitar un visat d’entrada. Quan ja sigui a Espanya, la persona pot continuar fent els tràmits vinculats a la seva autorització de residència, com, per exemple, sol·licitar una targeta d’identificació a Espanya (anomenada targeta d’identitat d’estranger, TIE). 

A qui va dirigit?

S’adreça a:

 • Les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que tinguin una autorització de residència per a treballadors altament qualificats, per trasllat intraempresarial, per a recerca o de residència i treball per compte propi.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud del visat nacional l’ha d’efectuar la mateixa persona estrangera. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat competent podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat. 

¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?
Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.
 • Abans d’iniciar la tramitació, es recomana consultar-ne el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

En persona

Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat. 

Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.

Quins passos has de seguir per sol·licitar el visat?

1
2
3
4
5
6
7
Has d’obtenir l’autorització (si escau)

Has d’obtenir l’autorització de residència per trasllat intraempresarial, de treballador altament qualificat, per a recerca o de residència i treball per compte propi. 

Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, has de tramitar prèviament l’autorització de residència i treball. Quan s’hagi acceptat i concedit aquesta autorització, hauràs de començar a tramitar el visat dins dels tres primers mesos a partir que s’hagi concedit l’autorització, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.  

En cas que sol·licitis el visat per a una estada per estudis

No cal obtenir una autorització prèvia.

En cas que sol·licitis el visat per un trasllat intraempresarial

S’ha de sol·licitar prèviament l'autorització de residència per trasllat intraempresarial.

En cas que sol·licitis el visat per a professionals altament qualificats
En cas que sol·licitis el visat per a formació o recerca

S’ha de sol·licitar prèviament l'autorització de residència per a recerca.

En cas que sol·licitis el visat per iniciar una activitat per compte propi sense que es compleixin els requisits específics per poder sol·licitar el visat per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial

S’ha de sol·licitar prèviament l’autorització inicial de residència i treball per compte propi. En aquest cas, l’autorització l’ha de tramitar el ciutadà o ciutadana personalment.

Següent
Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació

Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional (de llarga durada), i especificar-hi el motiu del desplaçament

El formulari està disponible en castellà, i de vegades el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat.

Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.

Documentació
 • Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.
 • Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al castellà mitjançant una traducció jurada i legalitzats correctament.
 • Tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document que estigui redactat en un idioma diferent del castellà ha d’estar traduït mitjançant una traducció jurada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats. ​

 

Recorda que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència i del tipus de visat específic que estiguis sol·licitant. A més, cada consolat pot requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per prendre la decisió sobre la concessió del visat. Tot i això, la documentació general que has d’aportar és la següent: 

 • Formulari de sol·licitud del visat nacional.
 • Document d’identitat o passaport.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la família durant el període de residència a Espanya.
 • En cas d’haver sol·licitat prèviament l’autorització: resolució de l’autorització, en la qual se n’especifiquen l’aprovació i la durada.
Següent
Sol·licita cita prèvia

El visat l’has de sol·licitar en persona o a través d’un/a representant amb l’acreditació deguda.

De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia, a través de la seva pàgina web o per telèfon. 

Següent
Paga la taxa associada al visat

Per sol·licitar el visat s’ha d’abonar la taxa establerta.

L’import és, amb caràcter general, de 60 euros, però pot variar segons el país i el motiu del desplaçament.

En alguns supòsits, està prevista una reducció o una exempció de la taxa. Tot i això, no està prevista la devolució de la taxa en cas que es denegui la sol·licitud.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Adreça't a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.

La documentació necessària es detalla al segon apartat del procés (2. Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rep o recull el visat

Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat nacional (de llarga durada). Pot ser que el rebis al domicili o que t’hagis de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país.

En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.

Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya dins dels 3 mesos següents.

Següent
Entrada a Espanya

Recorda que, quan siguis a Espanya, en funció del teu perfil i del tipus de visat que se t’hagi concedit, potser hauràs d’efectuar els tràmits següents: