Via Laietana

Informació:

Adreça: Via Laietana 32
Districte: Ciutat Vella


llista d'actes
Fitxa

Informació
Horari
Fitxa

Informació
Horari
Fitxa

Informació
Horari

Correfoc dels petits diables

18:30 h


Recorregut: pl. Antoni López, Via Laietana i pl. Antoni Maura

Correfoc de la Mercè

19:45 h


Recorregut: Plaça Antoni Maura, Via Laietana, Plaça Antoni López