Parc de la Trinitat

Informació:

Adreça: Pg Santa Coloma 60 Districte: Sant Andreu

Com s'hi va:

Metro: L1 (Trinitat Vella) Espai Pistes per la sortida Via Barcino, espais Grades i Bosc per la sortida Parc
Autobús: 11, V31
Bicing: via de Bàrcino, 69; via de Bàrcino, 121

Ple d’escultures i racons del màxim interès, el parc ocupa el centre del nus de la Trinitat, on enllacen la ronda de Dalt i la ronda del Litoral. Tot i això, és un espai tranquil i ple de verdor que, des de l’any 2016, ha esdevingut un dels més concorreguts i visitats del festival Mercè Arts de Carrer, i ha contribuït així a la descentralització de la Festa Major de Barcelona.

llista d'actes