Projeccions a la façana de l'Ajuntament: "Oda des del cel" dins de "Foc i llum a la Mercè"

Slidemedia + Eyesberg (Barcelona)
Projeccions a l´Ajuntament: Oda des del cel

A les nits, la Mercè es vesteix de foc i de colors i ens ofereix uns espectacles artístics que tenen els fotons o bé la pólvora com a matèries primeres. Els espectacles de projeccions a l´Ajuntament, el XXI Festival Pirotècnic Internacional i el Piromusical il·luminen la Festa Major de Barcelona.Un poema de l´escriptor i crític literari David Castillo dona títol a una experiència visual totalment envoltant i de caràcter futurista, amb la ciutat de Barcelona com a protagonista. El videomapatge i uns efectes d´il·luminació sincronitzada que ompliran tota la plaça són les eines tecnològiques que ha utilitzat l´artista visual Fausto Morales, creador d´un xou globalque ha fet realitat gràcies a la col·labora-ció de José Vaaliña. Dinamisme, contem-poraneïtat i renovació són tres elements que caracteritzen aquesta producció, però també tres virtuts que defineixen perfecta-ment l´esperit barceloní.

Projeccions a la façana de l'Ajuntament:

Informació
Des del Divendres 21 fins el Dilluns 24 Setembre
Horari
Dies Hores Observacions
divendres de 21:15 h a 23:45 h Passis cada 15 minuts
dissabte de 20:30 h a 23:45 h
diumenge de 22:30 h a 23:45 h
dilluns de 20:45 h a 22:00 h