Accessibilitat

A la URL http://merce.bcn.cat/  s’han considerat les següents mesures  per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Chrome).

Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.

Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat ,  l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.

Idioma: L’idioma del web s’ha marcat correctament.

Encapçalaments: els encapçalaments marquen una estructura correcta dels continguts.

Llenguatge: El contingut utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb el públic objectiu del web.

Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest.

El desenvolupament del web http://merce.bcn.cat/ s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreçeu-vos al web https://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/ on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Si detecta dificultats d'accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'e-mail accessibilitat@bcn.cat.