Dispositius en procés de "MAKEA tu vida"


L´exposició "Post–RE" presenta una sèrie de dispositius a partir del projecte REHOGAR que ha deixat un atles de pràctiques, eines i productes reals amb una voluntat explícita d´aportar solucions, i amb un valor que va més enllà de la seva materialitat i aplicació.

Durant els 40 dies que romandrà oberta l'exposició, "Post–RE" anirà construint-se progressivament a través de 5 dispositius que s´endinsen en marc teòric de "REHOGAR":
–L´Atles de projectes de "REHOGAR".
–L´Arxiu "OS" amb referències històriques i documentació.
–Una primera publicació amb articles sobre els eixos temàtics.
–Un projecte representatiu que obrirà el fil de l´acció.
–Activitats: tallers i presentacions.


Informació
Des del Dijous 19 fins al Diumenge 29 Setembre
Horari
Dies Hores Preus
De dimarts a dissabte de 12:00 h a 20:00 h

Entrada Gratuïta

diumenges i festius d'11:00 h a 15:00 h