Museus iprogramació

Dissabte 19 de maig de 2018
Entrada lliure de 19 h a 1 h

Museu Etnològic i de Cultures del Món-Parc Montjuïc

Pg. Santa Madrona, 16
08038 Barcelona
Tel. 93 256 23 00
continguts-www.barcelona.cat/museuetnologic

EXPOSICIONS:

«Sentir el Patrimoni»
L’exposició estable del Museu Etnològic de Barcelona ocupa un espai diàfan que permet diverses lectures i interpretacions, i que pot donar lloc a reflexions noves a partir dels materials exposats en cada visita o activitat. Es presenta en un fris de vint metres on es pot contemplar un collage de peces que traslladen al visitant la riquesa i la pluralitat de la nostra societat. A l’espai central es poden trobar sis grans objectes que donen nom a diferents àmbits temàtics que formen part de totes les cultures i que permeten copsar com hem canviat al llarg dels anys.

«Les cares de Barcelona»
L’exposició projecta una mirada nova sobre la ciutat en mostrar les realitats múltiples que hi conviuen i convida els visitants a repensar-la a partir d’alguns elements com ara la gent, els missatges, les festes, els carrers i els edificis o les cultures, que són precisament els que donen títol als diferents àmbits de l’exposició. Es podrà veure fins desembre del 2018.

Reserva visitable
Disposada en una àrea perimetral que envolta els espais dedicats a la reserva interna, a la biblioteca i al centre de documentació, la reserva visitable forma part de l’exposició permanent del Museu Etnològic de Barcelona. Un total de quaranta-sis vitrines de 3,60 metres d’alçada allotgen materials procedents dels cinc continents il·lustratius de la diversitat de peces de l’àmbit català i d’altres cultures que formen part del patrimoni custodiat pel Museu.

CREACIÓ&MUSEUS:

A les 20.30 i 22.30 h
A vore, dansa i música, tradició i contemporaneïtat
Projecte de recerca musical i moviment que treballa a partir de la expressivitat tradicional, els ritmes, paraules i les danses documentades del sud de Catalunya i nord del País Valencià i les fa dialogar amb els codis musicals d’Astrio i la dansa performativa de Sonia Gómez amb Ramon Balagué, Carme Balagué i Pau Puig. Un diàleg entre llenguatges d’abans i d’ara.
Una proposta de La Caldera dins el programa Creació&Museus.
Durada: 35-40 min

COM S’HI ARRIBA:

Metro: L1 (Espanya) i L3 (Poble Sec). Funicular de Montjuïc, des de l’estació de metro Paral·lel (L2 i L3).
Bus: 55.