COL·LECCIÓ DE CARROSSES FÚNEBRES: 41.353271, 2.156612