Teatre
Els ulls de l'Etern Germà
Biblioteca de Catalunya

Els ulls de l'Etern Germà

L’acció d’aquesta faula d’aires orientals se situa en unes terres exòtiques i llunyanes, i en el temps potser encara més llunyà en què l’excels Buda habitava la terra dels Bigwaghesos.

Virata és un respectat i temut guerrer, conegut amb el nom de “llampec d’espasa”,  que defensa la legitimat del Rei Rajputa en les cruents lluites fratricides del Regne. Ell sol conduirà els exèrcits reials a la victòria, però pagarà un preu molt alt: durant la lluita mata sense saber-ho el seu propi germà. La mirada dura i penetrant del germà assassinat a la batalla quedarà de manera inevitablegravada eternament a la seva ànima i ja no coneixerà el repòs ni la tranquil·litat. Virata decideix no tocar mai més les armes ni fer res que pugui restar tanta llibertat a un altre home: l’acció d’un mateix pot afectar negativament a l’altre, i mai no és prou justa. Aquesta convicció el farà embrancar-se en un llarg periple en busca de la justícia i la llibertat, l’intent (potser infructuós) de viure en aquest món suspenent l’acció i sense causar efectes en la vida dels altres.

A partir del relat homònim de Stefan Zweig, us presentem aquesta gran faula sobre les accions vitals, el desig, els lligams amb els altres i, en definitiva, sobre com viure en un món compartit. Què és i quines conseqüències tenen les accions dels homes a la terra? On rau la veritable llibertat de l’individu? En ell mateix o en el compromís amb allò que fa? Un dilema que Stefan Zweig planteja d’una manera preciosa i gairebé universal.

Espectacle en Català

Durada: 1h 30min.