A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Pla de l'esport fora d'horari escolar de Barcelona

OFERTA ESPORTIVA ESCOLAR FORA D'HORARI LECTIU

L'objectiu del Pla de l'esport fora d'horari escolar de Barcelona és la promoció de la pràctica esportiva entre els infants i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari escolar com a instrument de transmissió de valors educatius i per fomentar hàbits més saludables.

Si el grau i el tipus de discapacitat ho permeten, els nois i noies participaran en un entorn inclusiu. Ara bé, si això no és possible o a petició de la família del nen o nena, podran participar en les modalitats d'esport adaptat a la seva discapacitat.

Més informació

Juguem! Inclusió d’infants i joves amb plurisdiscapacitat en activitats físiques i esportives fora de l’horari escolar

L’Institut Barcelona Esports, dins del programa “Barcelona Esport inclou”, es planteja com una de les seves prioritats consolidar l’enriquiment de la vida esportiva de la ciutat de Barcelona, garantint el dret a la pràctica de l’activitat física i esportiva al sector social de les persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora i inclusiva, respectuosa amb la diversitat.

Aquest projecte planteja com a prioritat promoure la participació d’infants i de joves amb pluridiscapacitat en les activitats fisicoesportives fora de l’horari escolar, en igualtat de condicions amb la resta d’escolars de la seva franja d’edat.

Requereix la presència de com a mínim un alumne amb pluridiscapacitat i d'un grup de companys sense discapacitat, de 8 a 12 anys, i la implicació de les famílies de tots els participants, que hauran d’estar disposades a compartir l’ideari i els objectius del projecte.

Serà bàsica la col·laboració d’un centre escolar, i de la seva l’AMPA, que organitzi activitats físiques esportives sense finalitat competitiva. Així mateix cal assegurar la implicació en el projecte del mestre o de la mestra d'Educació Física del centre escolar dels companys sense discapacitat.

ACTUALITAT

Durant el curs 2015-2016 es va donar, per primera vegada, la participació d’alumnes amb pluridiscapacitat de l’escola d’Educació Especial ASPACE, a les sessions d’activitats fisicoesportives realitzant jocs motrius i activitats esportives al gimnàs de l’escola Els Llorers a través d’una metodologia cooperativa que facilita la participació activa de tothom per aconseguir un objectiu comú.

Aquesta experiència pionera va ser fruit de la col·laboració entre l’escola Els Llorers, l’AMPA Els Llorers, l’Associació Esportiva l’Eixample, ASPACE, l'Institut Barcelona Esports i el grup d'estudi sobre "Educació Física i inclusió de l'alumnat amb discapacitat" de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

En els darrers cursos el Juguem! s’ha mantingut viu per necessitat i interès de l’Ajuntament de Barcelona.

Com a exemple, amb l’objectiu de donar-li continuïtat al projecte, el passat 20 de març de 2018 es va realitzar la I jornada sobre bones pràctiques en la inclusió esportiva.

L’objectiu d’aquesta jornada va ser oferir un marc de reflexió sobre com la inclusió, plena i sense excepció, resulta essencial per a la transformació tant del sistema educatiu com de la societat, eliminant les principals barreres per a l'aprenentatge i la participació.

En aquesta sessió es va presentar una nova guia de propostes pràctiques per a la inclusió esportiva que es pot consulta en l’apartat de DOCUMENTS.

Per a més informació podeu enviar un correu a: esportinclou@bcn.cat.

ChapoTEAmos - Autisme a l'aigua

Es tracta d’un projecte que va iniciar l’any 2017 amb la finalitat de cobrir les demandes que el CEM Artesania va atendre per part de la ciutadania del territori.

La finalitat del ChapoTEAmos – Autisme a l’aigua consisteix en la plena inclusió al grup a través d’una pràctica esportiva concreta: la natació.

Amb una metodologia concreta desenvolupada per una professional amb coneixements en psicologia, pedagogia i esport, s’aconsegueix millorar el desenvolupament motor i cognitiu dels participants amb trastorn de l’espectre autista, incloent de forma progressiva als jocs i exercicis regulars que comporta l’activitat.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'hi indica el contrari
  • Ajuntament de Barcelona