Barcelona Dades, vist per dins

Portal Barcelona Dades

Oriol Pàmies, textos / Carles Javierre Kohan, infografies

Un oceà d’informació

El nou portal Barcelona Dades arrenca amb una quantitat ingent de registres, vora 20 milions, en part gràcies a l’herència rebuda dels llocs web que substitueix. El tipus de contingut més abundant és el de document PDF, el contenidor multiplataforma que es pot obrir amb els principals sistemes operatius sense que es modifiqui l’aspecte ni l’estructura del document original. Cada ítem es pot previsualitzar, descarregar i veure en versió .txt o text bàsic. Per temàtiques, la de societat és la que acull més continguts. S’hi agrupen dades sobre educació, cultura i lleure, esports, salut, condicions socioeconòmiques, i seguretat i prevenció, entre d’altres. Per quantitat, en segon lloc se situa l’apartat d’administració municipal, on es poden trobar prop de 800 enquestes fetes els últims 20 anys per copsar l’opinió pública sobre diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament.


 

LES EINES CLAU

Versatilitat, utilitat i atractiu visual

El gràfic tipus piràmide de la població de Barcelona segmentada per sexe, edat quinquennal i districte de residència és una de les visualitzacions més expressives que es poden obtenir a partir de les dades del padró anual. Però hi ha nou variants més a escollir, entre taules i diagrames, a més de la visió evolutiva al llarg dels anys mitjançant animació.

.

Exemples de desplegament del resultat de tres cerques al portal Barcelona Dades

Funcionalitats per visualitzar i utilitzar la informació

Dos exemples més de la riquesa d’informació que ofereix Barcelona Dades: els mapes interactius de qualitat acústica i de qualitat de l’aire, disponibles en format reutilitzable, i l’informe sobre la conjuntura econòmica de la ciutat, amb una selecció d’estadístiques constantment actualitzades.

Mapes de dades ambientals i conjuntura de Barcelona

Tecnologia al servei de la transparència

Técnicamente, el portal Barcelona Datos se ha desarrollado con software libre, por tanto, es fácilmente reproducible por otras instituciones públicas o privadas. Además, aprovecha las capacidades del repositorio de big data municipal (CityOS) y sus capacidades analíticas. Esta herramienta, el repositorio, alimenta el portal, a la vez que permite realizar búsquedas y obtener una rápida respuesta y la visualización de los datos solicitados en los diferentes formatos disponibles. A pesar de estar en fase beta (completa pero no definitiva), el portal cumple ya el objetivo de aumentar el nivel de uso de las webs municipales anteriores.

Glossari

API

Interfície de programació d’aplicacions. Les fan servir els desenvolupadors.

csv

En anglès, valors separats per comes. Fitxer de text amb un format específic que permet desar les dades en una estructura de taula.

Dades públiques

Les que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l’Administració pública (o per tercers per encàrrec de l’Administració pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o d’un altre tipus.

Dataset

Conjunt de dades que es publiquen en catàlegs de dades per facilitar-ne la cerca. El dataset, al qual s’accedeix mitjançant un URL, està constituït pels recursos (fitxers) i les metadades.

Geopackage

Format obert de dades, independent de la plataforma i basat en estàndards per a sistemes d’informació geogràfica.

JSON

Acrònim de JavaScript Object Notation. És un format de text lleuger per a l’intercanvi de dades.

Metadades

Informació descriptiva sobre el context, la qualitat, la condició o les característiques d’un recurs, dada o objecte, amb la finalitat de facilitar-ne la recuperació, autentificació, avaluació, preservació i/o interoperabilitat.

Open data

Dades obertes. Posar la informació que posseeix el sector públic a l’abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que en permeti la comprensió.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis