Empreses amb consciència social

Il·lustració ©Patrícia Cornellana

Les empreses tenen la missió de contribuir a la transformació social, i una de les vies principals per fer-ho és la recerca de la plenitud de les persones que hi treballen. En aquest sentit, les polítiques de gestió de persones han de contemplar elements que permetin als treballadors créixer i desenvolupar-se, tant en l’àmbit professional com en el personal. És fonamental que siguin conscients de la seva contribució a un propòsit transcendent i compartit.

Diuen que, un dia, una vianant es va acostar a uns quants obrers que estaven treballant per interessar-se pel que estaven fent. El primer obrer li va explicar que estava “posant maons”; el segon, que estava “aixecant una columna”, i un tercer va proclamar amb orgull que estava “construint una catedral”. Paradoxalment, els tres obrers estaven fent la mateixa feina, però el propòsit, el sentit i la transcendència que cadascú atorgava a la seva tasca era radicalment diferent.

De la mateixa manera, les empreses poden limitar-se a tenir com a objectiu principal generar beneficis per als accionistes, element imprescindible per a la seva viabilitat, o poden enriquir el seu propòsit incorporant objectius relacionats amb la generació de valor social. Les empreses poden contribuir i han de donar resposta a les necessitats de l’entorn, involucrar-se en el respecte pel medi ambient o participar en projectes solidaris. En definitiva, poden donar suport a la transformació social i, en moltes ocasions, esdevenir paradigmes i elements inspiradors per a la societat.

Una de les vies per les quals les empreses haurien de contribuir a la transformació social és, tal com defensa el Manifest de la Fundació Factor Humà, “a través de la plenitud de les persones que hi treballen”. La involucració en la millora social ha de començar al si de la mateixa empresa. En aquest sentit, les polítiques de gestió de persones han de contemplar elements que permetin als treballadors créixer i desenvolupar-se, tant en l’àmbit professional com en el personal. La incorporació d’aquestes polítiques no només genera una contribució social, sinó que també facilita l’increment del compromís professional amb la institució.

El compromís professional és una de les eines de gestió empresarial més poderoses que es coneixen; hi ha molts estudis que demostren que està relacionat amb millors resultats econòmics i de productivitat, menys rotació i més satisfacció dels clients. El compromís ve determinat per múltiples factors, però possiblement un dels més importants sigui l’existència d’un propòsit inspirador que permeti a les persones donar un sentit transcendent a la tasca que fan. És fonamental que aquest propòsit sigui estable al llarg del temps i que la pràctica diària de l’empresa sigui coherent.

A més de les polítiques internes, les empreses tenen l’oportunitat de liderar la innovació social, desenvolupant productes i serveis que tractin directament els grans reptes socials. Moltes empreses redirigeixen les seves inversions cap a projectes que promoguin l’equitat social, l’accés a l’educació, la salut i la protecció ambiental. Això no només millora la seva imatge corporativa, sinó que també atrau inversors que busquen generar beneficis socials o ambientals, a més de retorns financers, i que poden representar una oportunitat de negoci significativa. Segons la Global Impact Investing Network (GIIN), el mercat d’inversions d’impacte ha crescut exponencialment i ha demostrat que els inversors estan cada cop més interessats a donar suport a iniciatives que generin un canvi positiu al món.

Cinc àrees de millora

La capacitat de les empreses per generar valor social requereix una sèrie de factors que la facin possible i que podríem resumir en cinc àrees. En primer lloc, una cultura empresarial forta i alineada amb la responsabilitat social pot influir positivament en totes les àrees de l’empresa, des de la presa de decisions fins a la interacció amb clients i comunitats. Fomentar una cultura d’ètica, respecte i sostenibilitat és essencial perquè les empreses generin un impacte social durador.

En segon lloc, l’educació i la formació continuada dels treballadors haurien d’incloure no només habilitats tècniques i professionals, sinó també aspectes relacionats amb la responsabilitat social i la sostenibilitat. Programes de formació en lideratge ètic, gestió sostenible de recursos i pràctiques empresarials responsables poden empoderar els treballadors perquè es converteixin en agents de canvi dins de les organitzacions. Això millora el compromís i la satisfacció laboral, i també enforteix la capacitat de l’empresa per impactar positivament en la societat.

En tercer lloc, la transparència i la rendició de comptes són fonamentals perquè les empreses amb consciència social mantinguin la confiança dels stakeholders. Això inclou la divulgació d’informació financera, social i ambiental de manera precisa i accessible. La transparència millora la confiança i la reputació de l’empresa, i permet als consumidors, inversors i altres parts interessades prendre decisions informades i donar suport a les empreses que comparteixen els seus valors.

En quart lloc, la col·laboració amb altres empreses, organitzacions no governamentals i governs pot amplificar l’impacte social de les iniciatives empresarials. L’aliança amb altres agents permet a les empreses combinar recursos, coneixements i xarxes per abordar problemes complexos de manera més eficaç i aprendre de les millors pràctiques i enfocaments innovadors dels socis, i tot plegat accelera el desenvolupament i la implementació de solucions efectives.

Finalment, les polítiques públiques i el suport governamental tenen un paper crucial en aquest context. Incentivar les empreses a adoptar pràctiques responsables i sostenibles mitjançant regulacions i beneficis fiscals pot accelerar la transició cap a un model econòmic més just i sostenible. La col·laboració entre els sectors públic i privat és essencial per abordar els desafiaments globals i crear un futur més equitatiu.

El futur de les empreses està intrínsecament lligat a la seva capacitat d’adaptar-se i contribuir positivament a la societat. Una tendència creixent és la de les B Corporations, que són empreses que es caracteritzen per quatre elements clau: un propòsit amb impacte social positiu, el requisit legal de considerar interessos no només financers, la certificació d’estàndards de gestió, i, finalment, la interdependència com a membre actiu de la comunitat. Aquestes empreses demostren que és possible combinar la rendibilitat amb el propòsit social, i crear un impacte positiu en les comunitats.

En resum, les empreses tenen la capacitat i també la responsabilitat de contribuir a la transformació social. Quan ho fan, generen beneficis per als seus accionistes, creen un impacte positiu en la societat i estableixen un nou estàndard per a l’èxit empresarial al segle xxi. En un món cada cop més interconnectat i conscient, les empreses que adopten una visió holística del seu impacte estan més ben posicionades per prosperar i competir.

Per aconseguir-ho, és fonamental que els professionals que formen part d’aquestes organitzacions siguin conscients de la seva contribució a un propòsit transcendent i compartit. Si fem un paral·lelisme amb l’anècdota amb la qual comença aquest article, cal que els professionals de l’empresa siguin conscients que contribueixen a “construir una catedral”. La integració de la responsabilitat social al nucli de l’estratègia empresarial no és només una opció ètica, sinó una necessitat per a la sostenibilitat i l’èxit a llarg termini.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis