Repensar l’organització del treball

Il·lustració ©Patrícia Cornellana

La revolució tecnològica en la qual estem immersos està canviant la manera de treballar i la nostra relació amb la feina. La combinació de canvis tecnològics disruptius, la globalització de l’economia i les noves aspiracions de realització personal estan provocant una metamorfosi del treball i de les relacions laborals. L’extensió de formes de treball autònom, precari i desregulat ve acompanyada d’una idea de l’emprenedoria sovint mal entesa i d’una nova cultura del treball en la qual es valora més l’autonomia individual que la seguretat col·lectiva o la solidaritat.

Les velles seguretats s’estan esvaint. La vida laboral està condicionada per un nivell d’exigència creixent, basat en els resultats, i una competitivitat que ja no és només amb els altres, sinó també amb un mateix. Però assolir els objectius no sempre depèn del treballador en si ni de l’esforç que hi esmerci. Cada cop més, depèn de directrius que sovint es decideixen lluny del lloc de treball. Avancem cap a un horitzó en el qual el destí de molts empleats serà el de combinar fases de molta intensitat i exigència laboral amb períodes d’atur i aïllament. Això es pot traduir en una major incertesa vital i un desgast emocional que pot acabar trencant l’equilibri mental.

Aquesta realitat explica fenòmens recents com la gran dimissió, en què molts empleats deixen les feines perquè no els compensa el desgast personal que comporten. Volen entorns laborals més saludables. També explica bona part de l’absentisme laboral per crisis d’angoixa o depressió i la creixent incidència de la síndrome del treballador cremat. Tots aquests fenòmens són conseqüència d’un desacoblament entre les necessitats i les expectatives personals i les possibilitats de realització que ofereixen les estructures productives. Això ens porta a haver de repensar la feina i les seves repercussions a escala individual i en l’ús del temps i la vida a les ciutats. La salut de les persones depèn de la salut de les organitzacions. Per això és tan important recuperar el sentit del treball i fomentar una cultura empresarial que, a més de crear valor per als accionistes, tingui en compte el benestar dels treballadors i del conjunt de la societat.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis