Obrers de la construcció que treballen en un edifici en obres destinat a habitatge públic al carrer de Viladomat, 142. © Ajuntament de Barcelona / Martí Petit
La crisi de l’habitatge

Poder accedir a un habitatge digne és un dret bàsic reconegut tant a la Constitució com a l’Estatut d’Autonomia. A Barcelona, la manca històrica d’habitatges de...

Retrat de Patrick Radden Keefe. © Mariona Gil Sala
Describir el mundo antes de transformarlo

Patrick Radden Keefe cree en el periodismo que incansablemente busca la verdad para ir más allá y hacer que la información sea el primer paso para transformar el...

Retrat de Patrick Radden Keefe. © Mariona Gil Sala
Descriure el món abans de transformar-lo

Patrick Radden Keefe creu en el periodisme que incansablement cerca la veritat per anar més enllà i fer que la informació sigui el primer pas per transformar el món....

Exposició Urban Nature al CCCB
The cities within the city

The Centre for Contemporary Culture of Barcelona, from its outset, has thought and rethought the city from all kinds of perspectives. In 2021, the CCCB wished to go...

Il·lustració © Riki Blanco
Hacia un nuevo modelo alimentarioLa desurbanización

El crecimiento de las ciudades está asfaltando la naturaleza, mordiendo los campos de cultivo, lapidando la agricultura. Si, como demuestran numerosos estudios, los...

Il·lustració © Riki Blanco
Cap a un nou model alimentariLa desurbanització

El creixement de les ciutats està asfaltant la natura, mossegant els camps de cultiu, lapidant l’agricultura. Si, tal com demostren nombrosos estudis, els processos d...

Exposició Urban Nature al CCCB
Les ciutats dins la ciutat

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, des dels seus orígens, ha pensat i repensat la ciutat des de tota mena de perspectives. Aquest 2021 ha volgut anar un...

Una dona camina per un carrer al voltant de la plaça de la Vila de Gràcia i passa per davant de l'aparador d'una botiga on venen mascaretes d'ús no sanitari. © Laura Guerrero
Economia en quarentena

L’impacte de la covid-19 va molt més enllà de l’àmbit sanitari. Les restriccions provocades per la pandèmia han afectat molts negocis. És probable que l’economia...

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis