Reobertura a partir del 12 de juny.

Exhibitions. The origin of video games and their impact on popular culture, art and society.

‘Gameplay’ looks at the history of the video game, its language, experimentation, artistic innovation and critical and political video games.

Since they became popular in the seventies and eighties, video games have developed as an expressive and entertainment medium which has come to occupy a central space in our imaginary dimension. So much so that it is now impossible to understand contemporary society and culture without relating them with video gaming.

The exhibition also prompts reflection on the increasing gamification of society: from mobile phone games to YouTubers and electronic sports (e-sports) to so-called serious games, educational video games with applications that go beyond entertainment.

‘Gameplay’ features works by artists such as Mary Flanagan, Joan Leandre, Harun Farocki, Lawrence Lek, Mónica Rikić and Blast Theory.

With 28 game points, from the first arcade and historical computer games to the new immersive options, ‘Gameplay’ is devised as an exhibition where visitors can play and, at the same time, understand and enjoy video game culture from a critical viewpoint.

The exhibition also pays particular attention to Catalan production, especially pioneering works, recent indie creations, local artists and university projects.

Translator of google :

Schedule


'Gameplay' fa un viatge als orígens dels videojocs, n'analitza el llenguatge i posa en valor l'impacte que han tingut tant en la cultura popular digital com en l'art i en la societat. L'exposició està pensada com un espai lúdic i de reflexió on podrem jugar i (re)descobrir la cultura del videojoc.

Des de la seva popularització als anys setanta i vuitanta, els videojocs s'han desenvolupat com a mitjà expressiu i d'entreteniment i han passat a ocupar un espai central en el nostre imaginari, de tal manera que avui en dia no es poden entendre la societat i la cultura contemporànies sense relacionar-les amb el videojoc.

«Gameplay» planteja un recorregut per la història del mitjà, el llenguatge del videojoc, l'experimentació i la innovació artística i els videojocs polítics i crítics.

La mostra també proposa una reflexió sobre la creixent videoludificació de la societat: des dels jocs dels telèfons mòbils, passant pels youtubers i els esports mediàtics (e-sports) fins als anomenats serious games, videojocs formatius amb aplicacions que van més enllà de l'entreteniment.

«Gameplay» incorpora l'obra d'artistes com Mary Flanagan, Joan Leandre, Harun Farocki, Lawrence Lek, Mónica Rikić i Blast Theory, entre d'altres.

Amb 28 punts de joc, des de les primeres màquines recreatives i jocs d'ordinador històrics fins a noves propostes immersives, «Gameplay» està pensada com una exposició per jugar i alhora entendre i gaudir de la cultura del videojoc amb esperit crític.

L'exposició para atenció a la producció catalana, especialment a obres pioneres, creacions indie recents i artistes locals, com també a projectes d'universitats.

'Gameplay. Cultura del videojoc' és una adaptació ampliada de "Gameplay. The next level", concebuda i presentada en primer lloc a ZKM| Center for Art Media Karlsruhe.

Error with Plànol BCN
Plànol BCN could not be loaded due to wrong api settings.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Address:
C Montalegre, 5
District:
Ciutat Vella
Area:
El Raval
Post Code:
08001
City:
Barcelona

The newsletter

Subscribe to our newsletter to keep up to date with Barcelona Metròpolis' new developments