Exhibitions. A reflection on postcolonialism through art.

In April 1955, representatives from 29 Asian and African countries, most of them having recently gained independence, gathered for a conference in Indonesia to stand up for common interests.

The encounter led to the emergence of the Non-Aligned Movement (NAM), made up of nations that steered clear of the polarities of the Cold War and the term Third World.

This exhibition looks at the imprint of colonial repression and dispossession, as well as the challenges of independence and the postcolonial condition

The central piece in the exhibition is Naeem Mohaiemen’s film Two Meetings and a Funeral (2017), created from archive footage and new material with the narration of historian Vijay Prashad reflecting on the momentum and solidarity of the NAM’s leftist ideologies and laying bare the complexities behind its failure.

Other artists featured in the exhibition include Maria Thereza Alves, Lothar Baumgarten, Black Audio Film Collective, Alán Carrasco, Mariana Castillo Deball, Sandra Gamarra, Jeffrey Gibson, Maryam Jafri, Kapwani Kiwanga, Daniela Ortiz and Xose Quiroga, The Otolith Group, Pala Pothupitiye, Superflex, Munem Wasif and Dana Whabira.

Translator of google :

Schedule


L'abril de 1955, els representants de 29 països asiàtics i africans, la majoria dels quals acabaven d'accedir a la independència, es van reunir en una conferència a Bandung, Indonèsia, per defensar interessos comuns respecte a la sobirania nacional, la descolonització, l'antiimperialisme i el desenvolupament econòmic. La conferència internacional per establir noves aliances geopolítiques representava el 54 % de la població mundial d'aquell moment i va marcar un punt d'inflexió en l'ordre polític postcolonial. D'aquella trobada en va emergir el Moviment de Països No-alineats (MNOAL), format per nacions que compartien aquella ideologia i evitaven la bipolaritat de la Guerra Freda, i també el terme «Tercer Món».

La peça central de l'exposició és la pel·lícula de Naeem Mohaiemen (n. 1969) Two Meetings and a Funeral (2017), que entreteixeix meticulosament imatges d'arxiu i noves filmacions amb la narració de l'historiador Vijay Prashad (n. 1967) per reflexionar sobre l'impuls i la solidaritat de les ideologies d'esquerra del MNOAL i posar al descobert les complexitats que en van determinar el fracàs.

D'altres obres exposades, remuntant-se més enllà d'aquest moment històric, aborden l'empremta de la repressió i la despossessió colonial, així com els procediments mitjançant els quals les potències imperials han exercit el control a través d'estructures epistèmiques com la cartografia política i la llengua. A través de l'obra d'artistes provinents de geografies i diàspores diverses, l'exposició també assenyala els reptes de la independència i la condició postcolonial. Tal com va advertir el primer president d'Indonèsia, Ahmed Sukarno (1901-1970), en el discurs d'obertura a la Conferència de Bandung, «el colonialisme també té la seva variant moderna, en forma de control econòmic, control intel·lectual... És un enemic hàbil i determinat, i apareix disfressat de moltes maneres.»

Els artistes inclosos en l'exposició són: Maria Thereza Alves, Lothar Baumgarten, Black Audio Film Collective, Alán Carrasco, Mariana Castillo Deball, Sandra Gamarra, Jeffrey Gibson, Maryam Jafri, Kapwani Kiwanga, Naeem Mohaiemen, Daniela Ortiz i Xose Quiroga, The Otolith Group, Pala Pothupitiye, Superflex, Munem Wasif i Dana Whabira.

Error with Plànol BCN
Plànol BCN could not be loaded due to wrong api settings.

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Address:
Pl Àngels, 1
District:
Ciutat Vella
Area:
El Raval
Post Code:
08001
City:
Barcelona

The newsletter

Subscribe to our newsletter to keep up to date with Barcelona Metròpolis' new developments