Open city. The challenges of the future
Dossier. La ciutat després de la pandèmia The city after the pandemic
Il·lustració © Joan Alturo The generational gap
© Sonia Alins. Il·lustració New vulnerabilities
Revista Barcelona Metròpolis 112 - Lliçons de la crisi Lessons from the crisis
Il·lustració © Ana Yael Zareceansky. Un mapa de carreteres en forma rectangular. A la part superior unes tisores gegants tallen una de les carreteres. Hi ha dos arbres grans, cases disperses i una persona en l'extrem inferior esquerre que obre una porta. Building the metropolis

The newsletter

Subscribe to our newsletter to keep up to date with Barcelona Metròpolis' new developments