Com a conseqüència de l'emergència sanitària de la covid-19, el 2020 es va registrar una mobilitat extraordinària amb reduccions que van arribar al -80 % en el volum del trànsit privat i al -95 % en els desplaçaments amb transport públic. Amb les diverses fases de la desescalada, els desplaçaments de la ciutadania es van tornar a incrementar. No obstant això, es va observar una recuperació més ràpida dels mitjans individuals motoritzats que dels col•lectius.

Per aquest motiu, l’Ajuntament va impulsar tot un seguit de mesures per transformar l’espai públic amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat més saludable i més humana i de distàncies curtes. Algunes d’aquestes mesures s’han mantingut amb l’objectiu de millorar la convivència i la seguretat en els desplaçaments.

Per això es va aprovar la mesura de govern Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic, que perseguia afavorir una mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient: a peu, amb transport públic i amb bicicleta.

Alhora, es van promoure un seguit d’actuacions a l’espai públic per tal que els desplaçaments que es produïssin a la ciutat es poguessin fer de la manera més segura possible, per protegir la salut de les persones, i amb mitjans de transport no contaminants.

El ventall d’actuacions va incloure l’ampliació de voreres, millores de carrils bus, nous corredors bici o els talls viaris a 34 vies secundàries. Alhora, es va adaptar tot el transport públic per tal de complir els protocols de desinfecció i aforament d’acord amb les mesures preventives.