10 anys de la Nova Xarxa de Bus

03/10/2022 - 11:04

Les validacions diàries d’aquestes noves línies s’han multiplicat per sis en aquests 10 anys i la freqüència s’ha millorat passant de 12 minuts als intervals de 5 a 8 minuts actuals.

Les validacions diàries d’aquestes noves línies s’han multiplicat per sis en aquests 10 anys i la freqüència s’ha millorat passant de 12 minuts als intervals de 5 a 8 minuts actuals.

L’ 1 d’octubre de 2012 van entrar en servei les primeres 5 línies de la Nova Xarxa de Bus: H6, H12, V7, V21 i D20. Es tracta d’un dels projectes més significatius que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Ajuntament de Barcelona han realitzat els darrers anys.

Durant aquesta dècada l’evolució de les xifres de la nova xarxa de bus s’han incrementat de manera molt significativa. Per exemple, les validacions diàries d’aquestes noves línies s’han multiplicat per sis, passant de les 62.000 al novembre 2012 a superar les 400.000 actuals. Actualment, les 28 línies de la nova xarxa de bus representen aproximadament el 60% de la demanda total.

Pel que fa als indicadors de temps, el servei de la nova xarxa ha aconseguit millorar la cobertura territorial, la connexió entre línies, i l’espera i duració del viatge. La freqüència de pas en els dies feiners es situa en intervals d’entre 5 i 8 minuts aproximadament, mentre que abans de la nova xarxa aquest interval era de 12,3 minuts de mitjana.

Més autobusos i més nets

Pel que fa a la flota, cal destacar que l’any 2012 el parc mòbil dels autobusos de TMB estava format per 1072 vehicles, mentre que en l’actualitat és de 1135. El canvi més significatiu, però, el trobem en el combustible: si el 2012 els busos impulsats únicament per combustible de gasoil era de 483 (un 45,6%), actualment aquests vehicles s’han reduït fins a 291, el que representa un 25,64% del total.

En aquests anys també han augmentat els quilòmetres de carril bus fins a crear-ne 28,4 més en diferents actuacions que han ajudat a completar els 219,4 quilòmetres de carril bus de què disposa la ciutat.

Una xarxa més senzilla

El projecte global de la Nova Xarxa de Bus suposava l’increment de la jerarquia de la xarxa, amb la implantació de les línies d’altes prestacions, 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals, que s’intersecaven perpendicularment entre si, reproduint a tota la ciutat, l’esquema ortogonal de la xarxa viària del Pla Cerdà.  Aquest disseny convertia la xarxa amb més senzilla i més fàcil d’utilitzar per a la ciutadania.

Els criteris de disseny de les línies H, V i D consistiren en definir recorreguts tan rectilinis com permetés la trama viària, dotar a les línies d’uns intervals de pas molt bons i realitzar modificacions urbanístiques i als semàfors d’algunes cruïlles. També es van pintar nous trams de carril bus per afavorir la velocitat comercial i la regularitat del servei, incrementar lleugerament la interdistància entre les parades, estendre la informació en temps real per un nombre molt elevat de pantalles a les marquesines i garantir que el 95% dels desplaçaments es poguessin fer amb com a màxim un transbordament.

Font: TMB