Afectacions a la mobilitat per obres aquest octubre

09/10/2019 - 07:32

Obres. Diversos districtes de la ciutat realitzen treballs de millora als seus carrers durant les properes setmanes.

Aquest mes d'octubre, continuen els treballs de millora dels carrers i places de Barcelona, així com d'altres elements de l'espai públic.

Implantació carril bici al carrer Mallorca

A l’Eixample, es realitzen els treballs d’implantació del carril bici al carrer Mallorca. Es preveu la redistribució dels carrils de circulació del carrer Mallorca entre les cruïlles de Dos de Maig i Sicília eliminant el carril de circulació del costat mar actual en favor d’un carril bici entre Cartagena i Sicília i un cordó de serveis entre Dos de Maig i Cartagena. L’actuació es programa del 8 al 17 d’octubre.

Millora de l’enllumenat

A Les Corts, es realitzen els treballs de millora de l’enllumenat al carrer Numància al tram de la travessera de les Corts i Marqués de Sentmenat. L’actuació es programa del 7 d’octubre al 15 de novembre, afectant les voreres dels dos costat mantenint l’itinerari de vianants al tractar-se ve voreres amples. No s’afectarà en cap moment l’àmbit de calçada.

Sants-Montjuïc, continuen els treballs de substitució integral de l’enllumenat del carrer Comtes de Bell–lloc entre Badalona i Berlin, inclòs les línies elèctriques soterrades i canalitzacions per a l’alimentació dels punts de llum, suports i llumeneres. L’actuació es farà en vuit fases, amb afectacions puntuals, i està previst que finalitzi el 23 de desembre.

Horta-Guinardó, continuen els treballs de substitució de l’enllumenat públic actual per un de tipus LED i la substitució dels quadres d’enllumenat existent a la Travessera de Gràcia entre Sardenya i Cartagena. Els treballs comporten la definició de la nova ubicació dels fanals, que es farà conjuntament amb Enllumenat, la connexió a la xarxa i el seu traçat fins el quadre de comandament així com la reurbanització de la zona afectada per les obres. L’actuació es farà en sis fases, amb afectacions puntuals, i està previst que finalitzi el 5 de desembre.

Altres obres

A Nou Barris, es realitzen els treballs d’urbanització dels carrers Castelldefels i Vacarisses, adaptant-los al nou planejament. El projecte contempla la modificació del perfil longitudinal dels dos carrers, quedant amb una pendent del 20%. L’actuació es programa en dues fases del 7 d’octubre al 7 de març del 2020, amb talls als dos carrers.

A Sarrià-Sant Gervasi es realitzen els treballs de millora de l’accessibilitat de les escales de la plaça Ferran Casablanca amb el carrer Joan Balari. L’actuació contempla l’enderroc de les escales actuals i adaptar-la a la geometria i normativa vigent. L’actuació es programadel 7 d’octubre al 28 de novembre, amb afectacions puntuals en l’àmbit de les obres.

A Sants-Montjuïc, continuen els treballs de construcció d’un equipament municipal consistent en una escola bressol, un pavelló poliesportiu i la urbanització del passatge entre el CAP ja construït i l’escola bressol al carrer Roger entre rambla Brasil i Juan de Sada, previstos de finalitzar el 30 de novembre del 2020. Actualment tenen ocupat el carril de serveis adjacent a l’obra amb l’autorització del Districte, i des del 8 d’octubre fins al final de l’obra es mantindrà tallada la vorera mar desviant els vianants per la vorera muntanya.

A l’Eixample, es realitzen els treballs de rehabilitació de l’edifici situat al passeig de Gràcia 30 al costat mar-Besòs del carrer Diputació. Per realitzar treballs de formigonat de l’estructura és necessari l’ocupació de la reserva de Taxi del carrer Diputació per la implantació de la formigonera i la bomba de formigonat, una ocupació que tindrà lloc del 7 d’octubre al 15 de juny de 2020.