Afectacions a la mobilitat per obres del 13 al 20 de maig

13/05/2022 - 14:08

En aquesta ocasió, les actuacions es localitzen als districtes de Gràcia, Eixample, Sant Martí, i a diversos túnels urbans.

En aquesta ocasió, les actuacions es localitzen als districtes de Gràcia, Eixample, Sant Martí, i a diversos túnels urbans.

Dissabte 14 de maig, tall total del carrer de les Carolines a Gràcia, a l’alçada de la cruïlla amb el carrer d’Aulèstia i Pijoan. El desviament es farà pels carrers d’Aulèstia i Pijoan i Bretón de los Herreros i l’avinguda Riera de Cassoles. El carrer d’Aulèstia i Pijoan canviarà de sentit de circulació.

El cap de setmana del 14 i 15 de maig, continuació de les obres al carril bici de l’avinguda Diagonal. En aquest cas, l’àmbit afectat son les cruïlles de la banda mar de la plaça del Cinc d’Oros i del carrer de Pau Claris, així com el lateral mar de la Diagonal. Els treballs a les cruïlles es faran deixant habilitat un carril de circulació per sentit. En canvi, pel que fa al lateral, es procedirà al tall total de la circulació. Els itineraris ciclistes estaran garantits.

Des del 16 de maig i fins l’1 de juny, continuació de les millores del carril bici del passeig de la Zona Franca. En concret, entre els carrers dels Alts Forns i del Foc. S’ocuparà part dels carrils adjunts a l’àmbit d’actuació, de manera que quedaran habilitats dos carrils de circulació en ambdós sentits.

Del 16 de maig al 10 de juny, tallat totalment el carrer de Marià Aguiló, a Sant Martí, en el seu tram entre els carrers de l’Amistat i el de Taulat. L’accés als aparcaments es mantindrà habilitat.

També a Sant Martí, del 16 de maig al 28 de febrer de 2023, ocupació parcial del carrer de la Llacuna a l’alçada dels números 28-32. S’ocuparà el cordó de serveis del costat Besòs i el carril de circulació adjacent, quedant habilitats dos carrils de circulació al costat Llobregat.

Del 18 de maig al 9 d’agost, urbanització del carrer de Ventalló a Gràcia, amb un tall total del tram entre els carrers de l’Encarnació i de Romans, amb accés exclusiu per a veïns i serveis. El desviament del trànsit es farà pels carrers de l’Encarnació, Sardenya i Taxdirt o Pare Laínez.

Talls als túnels urbans per manteniment

La nit de diumenge 15 de maig quedarà tallat el túnel de Dante en sentit baixada dret, a la sortida cap al carrer de Beatriu, i el túnel de la Rovira en sentit pujada i baixada.

La nit de dilluns 16 de maig quedarà tallat el túnel de Badal en sentit pujada dret, als accessos dels carrers de la Constitució i de Sants i a les sortides de la Travessera de les Corts i l’avinguda Diagonal. També hi haurà talls al túnel d’Espanya.

La nit de dimarts 17 de maig es tallarà el túnel de Badal en sentit baixada dret als accessos del carrer de Sabino Arana i de l’avinguda de Madrid i a les sortides a l’avinguda de Madrid i al carrer de la Constitució. La mateixa nit també es tallarà el túnel de Miramar, en sentit baixada i en sentit pujada.

La nit de dimecres 18 de maig quedarà tallat el túnel de Lesseps, el túnel de Camèlies , a la sortida del carrer de Sardenya, i el túnel de Mitre a les sortides al carrer de Can Ràbia i a l’avinguda Diagonal.

Finalment la nit de dijous 19 de maig quedarà tallat el túnel de Bonanova en sentit pujada dret i el túnel de Mitre a les sortides al carrer de Can Ràbia i a l’avinguda Diagonal.