Afectacions a la mobilitat per obres durant aquest mes de gener

09/01/2019 - 15:17

Mobilitat. Aquest gener, la mobilitat es veurà afectada en diferents punts de Barcelona a causa de diverses obres en l'espai públic.

El dilluns 7 de gener van començar i prosseguir diverses obres de pavimentació de carrers, reurbanitzacions d'espais i implementacions de parcs i escomeses elèctriques, entre d'altres, que afectaran la mobilitat mentre durin les obres. Continuen també els treballs a l'avinguda Meridiana per a la seva transformació en el tram entre Independència i Aragó.

Districte de Ciutat Vella

Fins l’11 de gener la zona de davant del Mercat de Santa Caterina es veurà afectada per la implantació de la nova zona per a la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM). Així doncs, l’avinguda Francesc Cambó perdrà un carril de circulació en sentit Besòs, ocupat mentre durin les obres.

Districte de l’Eixample

La implantació de la superilla de Sant Antoni continua i la urbanització dels carrers que la conformen afectarà la mobilitat durant les properes setmanes. Fins el 28 de febrer, els treballs es faran amb un tall del carrer Tamarit entre Viladomat i Calàbria, quedant aquest últim en atzucac i amb l’ocupació del carril de serveis. El tall del carrer Tamarit s’indica des de Viladomat i es desvia per Manso.

Per a reurbanitzar el carrer Comte Borrell entre Sepúlveda i Floridablanca, s’ocuparà  els carril de serveis del costat muntanya, mentre que al carrer Sepúlveda s’ocuparà el carril mar. En ambdós casos, s’alliberaran els carrils quan acabin les obres, el 28 de febrer.

Districte de Sants – Montjuïc

Per obres de manteniment dels ascensors del Polvorí, es tallarà la rampa interior d’accés a la plaça Bonaventura Durruti i el tall del carril de carrer Segura fins el 24 de febrer.

Per realitzar els treballs de substitució de les reixes de ventilació de l’estació del Metro de l’L1 a plaça Espanya, serà necessari tallar puntualment el carril bus de l’anella interior de la plaça, els dies 8 i 9 de gener. A banda, des de les 23 hores fins les 6 hores s’ocuparà el carril bus a l’alçada del carrer Tarragona.

Alhora, a l’estació del Paral·lel, s’hi duran a terme obres de reforç dels fonaments. Per això, fins l’11 de gener, s’ocuparan nou places d’estacionament del costat muntanya per col·locar la formigonera i quatre places del costat mar per garantir el pas del busos i camions.

A la Zona Franca continuen els treballs de pavimentació, dividits en quatre fases. A la primera, del 7 al 13 de gener, s’afectarà la calçada sentit Llobregat del carrer K al carrer F, amb tall total del carrer, tot desviant els trànsit per E – 3 – Ronda Litoral. Del 14 al 20 de gener hi ha programats treballs a la calçada en sentit Llobregat, del carrer F al carrer A, amb tall total del carrer. Els vehicles i l’L109 es desviaran pel carrer A – 6, i l’L21 es desviarà pel carrer 3. En una tercera fase, del 21 al 27 de gener, es faran treballs a la calçada en sentit Besòs del carrer K al carrer E, per meitats, mantenint un carril de circulació. Quan s’afectin als vials d’accés al carrer 4 des del carrer K, els vehicles es desviaran pel carrer K – 6 – F. Finalment, del 28 de gener al 3 de febrer s’afectarà la calçada sentit Besòs del carrer E al carrer A, per meitats, mantenint un carril de circulació. Durant aquest temps els vehicles es desviaran pels carrers F – 6 – A.

Es rehabilitaran també les estacions del funicular de Montjuïc, del 7 de gener al 7 de juny. S’ocuparà la vorera de l’avinguda del Paral·lel amb Nou de la Rambla, al costat Montjuïc, a la part posterior de l’accés a l’estació de metro, sense afectar el pas de vianants, i ocupant tres places d’estacionament de motos entre Nou de la Rambla i el pas de vianants.

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

La urbanització del carrer Castanyer està gairebé enllestida, però falta substituir un paviment al creuament amb aquest carrer i Sant Gervasi de Cassoles. Els dies 10 i 11 de gener s’hi tallarà la circulació, de les 9 fins les 17 hores, desviant el trànsit per Sant Gervasi de Cassoles – passeig de Sant Gervasi – Teodora Lamadrid.

Districte d’Horta – Guinardó

La reurbanització del carrer Fulton afectarà la mobilitat d’aquest carrer i dels adjacents mentre durin les obres, previsiblement el 16 de març. Mentrestant, del 7 al 25 de gener es realitzaran els treballs al tram de la plaça Eivissa, mantenint tallat el tram entre Tajo i plaça d’Eivissa. A partir dels 25 de gener s’obrirà el carrer exclusivament pel veïnat.

Districte de Sant Martí

Per obres de canalització de l’escomesa de la xarxa de Districlima al carrer Àlaba, entre Sancho de Ávila i Tànger, fins el 28 de febrer s’ocuparà el carril de serveis i el xamfrà muntanya amb Sancho de Ávila, el xamfrà mar amb Tànger i el xamfrà mar entre Tànger i Àlaba. Així, s’afectarà el carril bici i es desviarà per calçada tot reduint la secció a un carril de circulació ample de gir obligatori a Tànger.

Els dies 19 i 20 de gener es tallaran totalment aquests encreuaments i s’anul·larà el carril bici. Es mantindrà el pas de vianant amb Sancho de Ávila i s’anul·larà el pas de Tànger.

Fins el 17 de maig es durà a terme la reurbanització del carrer Sant Joan de Malta, entre els carrers Guatemala i Verneda. Aquests carrers quedaran tallats i els carres Edison i Vehils quedaran en atzucac, permetent però l’accés als pàrquings de Sant Joan de Malta.

A més a més, s’engeguen els treballs de reurbanització del carrer Bassols, entre els carrers Independència i Rogent. El 15 de març es recuperarà la circulació del tram entre els carrers Xifré i Independència, que es veurà afectada des del 27 de febrer.

L’interior d’illa compresa pels carrers de Roc Boronat, Tànger, Ciutat de Granada i Bolívia comptarà amb un nou parc, que està previst que s’acabi el 7 de setembre de 2019. Per això, el carrer Bolívia es tancarà als extrems amb Ciutat de Granada i Roc Boronat, a partir del 7 de gener. Caldrà retirar l’estacionament de motos compresa entre aquests carrers, tot garantint la sortida d’emergència dels edificis del carrer Bolívia i desviant els camions per Ciutat de Granada.

Continuen els treballs als passatges Foret, Auger i Jubany i es programen les següents actuacions fins el 28 de febrer amb diverses afectacions a la mobilitat. S’ocuparà el carril de serveis del costat Llobregat i el primer carril de circulació de la Rambla Prim. Per mantenir els dos carrils de circulació, s’habilitarà el carril de serveis del costat Besòs com a carril de circulació. S’avançarà també la plataforma de la parada del bus al carril de circulació que s’ocuparà, i es recuperarà la normalitat de la circulació el proper 25 de gener.

Per últim, del 7 al 27 de gener es pavimentarà el carrer Llull entre els carrers Llacuna i Lope de Vega. Primerament, es retirarà l’estacionament dels dos costats tot mantenint dos carrils de circulació. A mesura que s’avancin les obres, que duraran fins el 25 de gener, s’aniran alliberant espais, excepte l’últim tram que es recuperarà quan s’acabi tota la pavimentació. El 26 de gener es durà a terme el fresat, amb tall total del carrer Llull i el creuament amb el carrer Llacuna es farà per meitats de calçada, des de les 8 fins les 20 hores. L’actuació a la cruïlla del carrer Bilbao es farà amb tall de les 16 a les 19 hores.

L’aglomerat es farà el 27 de gener de les 9  a les 20 hores amb tall del carrer Llull i el creuament de Llacuna es farà per meitats. La cruïlla amb el carrer Bilbao es tallarà de les 15 a les 19 hores. A banda, el passatge Venero quedarà tallat a l’alçada del carrer Llull, quedant en atzucac des del carrer Pujades.

Així doncs, els desviaments de trànsit per aquestes actuacions es faran de la següent manera:

  • El desviament del tall del carrer Llull serà per Llacuna – Pallars – Espronceda.
  • El desviament del tall del carrer Bilbao es farà per Pallars – Espronceda – Ramon Turró.
  • El desviament del carril bici del carrer Bilbao es farà, en sentit mar, per per Pujades – rbla. Poblenou – Taulat i, en sentit muntanya, per Bilbao – Joncar – Rbla. Poblenou – Pujades.
  • El desviament del bus es farà per Llacuna – Pallars – Espronceda. Quedaran afectades dues parades de bus.

Continuen els treballs a l’avinguda Meridiana

Les obres de remodelació de l’avinguda Meridiana començades l’estiu passat continuen amb la previsió d’acabar-les el proper mes de març.

Tram Independència-Aragó

Els treballs principals dels propers dies en aquest tram es desenvoluparan amb l’ocupació de la cruïlla del carrer d’Aragó per tal de dur a terme l’ampliació del passeig central de l’avinguda Meridiana en aquest tram.

D’aquesta manera, s’amplia l’ocupació del costat mar del passeig cap a la calçada del carrer d’Aragó, de manera que es reduiran a dos els carrils de circulació a la cruïlla amb Aragó. El carril bici del passeig es mantindrà operatiu i s’anirà movent segons les necessitats de les obres, de la mateixa manera que els passos de vianants.

S’amplia també l’ocupació del passeig del carrer d0Aragó cap a la calçada sentit sortida de l’avinguda Meridiana, malgrat es mantindran els dos carrils de circulació.

El carril bici en sentit Llobregat que actualment està desviat pel carrer d’Aragó es desviarà per la calçada mar del mateix carrer en el pas de vianants del costat Besòs amb avinguda Meridiana. Es manté la protecció del carril i es desplaça el semàfor de bicicletes.

El carrer d’Aragó al costat Besòs de Meridiana quedarà amb un carril a la calçada mar i amb dos carrils de circulació a la calçada muntanya. A la calçada mar s’ampliarà l’ocupació de la vorera per la formació del nou gual de vianants i caldrà ocupar l’actual zona d’estacionament de motos. Per altra banda, al costat Llobregat, quedarà amb tres carrils de circulació.

A mesura  que vagin avançant els treballs s’aniran alliberant les ocupacions de calçada. Tanmateix es mantenen sempre entre un i dos carrils de circulació.

Tram entre Aragó i València

Es treballa en el creuament de la calçada del carrer de València al costat Llobregat mar de l’avinguda Meridiana, amb ampliació de l’ocupació existent de la vorera de València però mantenint quatre carrils de circulació sentit muntanya de la calçada de València.

Actualment a València – avinguda Meridiana hi ha una ocupació del carril de gir cap a l’avinguda Meridiana sentit sortida de la ciutat. Hi ha tres carrils de circulació a banda del carril bus. S’ha retirat l’ocupació del carril de gir i ocupat el carril costat mar de València, mantenint tres carrils a banda del carril bus.

El dissabte 12 de gener es posa en marxa el mirador de les Glòries, que permetrà veure l’estat d’avançament del nou parc així com de la Meridiana.