Ajuts per a projectes científics que millorin la ciutat

02/07/2019 - 15:24

Subvencions. En col·laboració amb la Fundació La Caixa, es destinen 900.000 euros a impulsar projectes científics.

En el marc del pla Barcelona Ciència, i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, es posa en marxa una línia d’ajuts de fins a 150.000 euros per promoure projectes que modernitzin la ciutat i posin un èmfasi especial en l’envelliment i la qualitat de vida i en la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 6 d’agost a la seu electrònica de l’Ajuntament.

En total, l’Ajuntament i la Fundació La Caixa destinaran 900.000 euros a aquesta línia d’ajuts dirigits a projectes amb un component tecnològic rellevant. Els projectes els han de presentar agrupacions d’un mínim de tres institucions sol·licitants, dues de les quals han de ser de l’àmbit de la recerca i han de tenir la seu social domiciliada a Barcelona. Les institucions del tercer sector tindran una consideració especial.

Entre les institucions que poden sol·licitar els ajuts hi ha:

  • Les universitats públiques i els seus instituts de recerca i les universitats privades.
  • Els organismes públics de recerca.
  • Altres centres d’R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats sobretot pel sector públic.
  • Les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre concertades o vinculades al Sistema Nacional de Salut o a l’Institut Català de la Salut que desenvolupin tasques de recerca.
  • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que com a objecte principal desenvolupin activitats d’R+D i que generin coneixement científic.
  • Les empreses i organitzacions empresarials vinculades, pel seu objecte social, al contingut del projecte. Aquestes empreses han de tenir menys de cinquanta treballadors i la innovació ha de ser un dels seus objectius prioritaris.
  • Altres organitzacions que contribueixin a la difusió i divulgació científica o que facin tasques de suport a la transferència tecnològica.

Els projectes han de tenir per objecte dos camps prioritaris per a l’evolució sostenible de la ciutat de Barcelona: l’envelliment i la qualitat de vida i la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient. Aquests són dos dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Pla Barcelona Ciència

La iniciativa forma part del pla Barcelona Ciència, concebut per crear un entorn favorable perquè els centres de recerca i tecnologia, les universitats i el teixit emprenedor i productiu de la ciutat despleguin solucions innovadores que reverteixin en la millora de les condicions de vida a la ciutat, de manera que el conjunt de la ciutadania se’n pugui beneficiar.

En aquest sentit, ja s’han posat en marxa algunes actuacions, com ara la convocatòria del primer Premi Europeu Barcelona Hipàtia, pensat per contribuir a la visibilitat de la ciència, que es lliurarà el 5 de febrer al Saló de Cent.