Ampliació de la zona d’estacionament regulat Zona 14 al Districte de Sarrià – Sant Gervasi

11/05/2022 - 11:25

Urbanisme. A partir d’avui, 11 de maig, comencen els treballs de senyalització de l’ampliació de les places d’aparcament de residents regulat a la Zona 14. El 15 de juny serà el primer dia d’activació de les més de 700 noves places.

A partir d’avui, 11 de maig, comencen els treballs de senyalització de l’ampliació de les places d’aparcament de residents regulat a la Zona 14. El 15 de juny serà el primer dia d’activació de les més de 700 noves places.

L’objectiu de l’actuació és regular i prioritzar l’estacionament dels residents a la calçada entre els límits que formen els carrers de Gaspar Cassadó, el dels Esports, el passatge de Blada, el passatge de Llucieta Canyà, el carrer del Saüc, la carretera de les Aigües, el torrent de Can Caralleu, el carrer de Can Caralleu, el carrer de Vidal i Quadres, la carretera de les Aigües, el carrer de la Santíssima Trinitat del Mont, el carrer de Pomaret, la ronda de Dalt, el carrer del General Vives, el carrer Major de Sarrià, el carrer de Ramon Miquel i Planas, l’avinguda de J.V. Foix, el carrer d’Eduardo Conde, el passeig de Manuel Girona, el carrer del Marquès de Mulhacén, el carrer del Doctor Francesc Darder, l’ avinguda d’Espasa i el carrer de Montevideo.

Més de 700 noves places

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 701 noves places Verdes que s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’àrea Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

També, es preveu crear 291 noves places d’àrea Motos, i 3 noves places d’àrea DUM.

Què cal fer si soc resident titular d’un vehicle de la Zona 14?

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 14 així identificades en el senyal vertical corresponent, amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els veïns residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió. A partir del 25 de maig rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Un cop rebuda aquesta carta, ja tindran atorgats els drets d’estacionament de resident de l’AREA amb tarifa de resident de la zona 14 i, per tant, podran estacionar com a resident dins dels límits de l’actual Zona 14 (des de la Ronda de Dalt i fins l’avinguda Diagonal,  i des de l’avinguda de J.V. Foix al carrer de Muntaner) a partir de rebre aquesta carta i, a partir del dia 15 de juny de 2022, també en els carrers d’aquesta ampliació.

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

Veïns que estaven adscrits a la Zona 24 i que passen a la Zona 14

Respecte als veïns dels carrers inclosos en els límits del carrer del Marquès de Mulhacén, el carrer del Doctor Francesc Darder, el carrer de Domínguez i Miralles, l’avinguda de J.V. Foix, el carrer d’Eduardo Conde i del passatge del Roserar, que fins ara estaven adscrits a la Zona 24, passaran a estar adscrits a la Zona 14.

En aquest cas, tots els residents d’aquest àmbit que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 24 i, a partir del 15 de juny de 2022, passaran a estar adscrits a la Zona 14.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 24, a partir del 15 de juny de 2022, se li traslladaran a la Zona 14 automàticament.

A més, a partir del 25 de maig de 2022 rebran als seus domicilis una carta informativa sobre el canvi de la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle. Així i tot, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament efectuat.

D’altra banda, per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil SMOU. Aquesta aplicació permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Resum del Calendari d’actuacions i data de posada en marxa

De l’11al 18 de maig: Presenyalització vertical al carrer indicant les dates en què no es podrà aparcar per dur a termes les obres de senyalització a cada carrer.

Del 19 de maig al 15 de juny: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.

 Del 25 de maig al 8 de juny: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona 14 i els veïns que canvien de la Zona 24 a Zona 14. 1 de juny: primer dia d’activitat de les noves places.

15 de juny: Primer dia d’activació de les noves places de la Zona 14.

Més informació