Aprovat el Pla Estratègic de TMB horitzó 2025

03/12/2021 - 10:03

Mobilitat i transports. TMB aprova el Pla Estratègic que l’impulsarà com a referent de transport públic sostenible.

Els Consells d’Administració de Metro i Autobusos aposten perquè l’any 2025 el 65% de desplaçaments es facin en transport públic enfront del vehicle motoritzat privat. També es treballa per la reducció de 17.000 tones d’emissions de CO2 el 2025 mitjançant mesures com la reducció del consum energètic en el metro, mitjançant l’aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens.

Els Consells d’Administració de les dues principals societats del Grup Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (Metro), i Transports de Barcelona, SA (Autobusos), han aprovat definitivament, aquest dijous 2 de desembre, el Pla Estratègic TMB 2025. 

Aquest pla, que es projectarà sota la marca TMB2025, és fruit d’un treball intens i d’un procés participatiu realitzat durant els últims mesos des de diferents àmbits. En paral·lel s’han analitzat els models de diferents ciutats referents en mobilitat d’arreu d’Europa.

L’aposta pel transport públic i la mobilitat sostenible respon a objectius concrets i rellevants, com la reducció de 17.000 tones d’emissions de CO2 el 2025. Això s’aconseguirà amb diferents mesures com la reducció d’un 6% del consum energètic en el metro, mitjançant l’aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens, i l’ús de l’energia elèctrica de la xarxa del metro per alimentar la càrrega dels autobusos (amb menys cost), entre altres projectes.

A més, s’incorporaran 508 autobusos d’energies netes, dels quals 233 seran elèctrics i 46 d’hidrogen.

També es posarà en servei d’una hidrogenera oberta a l’ús públic i la construcció d’una cotxera verda a Zona Franca, per a 550 vehicles, digitalitzant la gestió i les operacions, l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.

Més ús de les xarxes de transport públic

El pla també té entre els seus objectius augmentar la utilització de les xarxes de metro i autobusos fins als 2,3 milions de viatges diaris en feiner, xifra que suposa un increment del 10% respecte dels nivells màxims assolits el 2019. Així seria possible arribar a la fita del 65% dels desplaçaments amb mitjans mecanitzats a Barcelona es facin en transport públic.

A més, TMB també contempla en el full de ruta posar en marxa nous serveis de mobilitat, com ara les bicicletes metropolitanes, en una clara aposta per la sostenibilitat i la innovació.

Millores a les xarxes de metro i bus

El pla inclou millores concretes tant a la xarxa de metro com a la de bus.

En relació al metro, algunes de les accions més destacades són: la posada en servei del tram central de la línia 9, la incorporació de 96 nous trens per a ampliacions de xarxa, dues noves estacions a Badalona (L1), dues a Esplugues (L3) i tres a Barcelona (L4).

I es continuarà amb la transformació de les estacions de metro perquè el 100% siguin accessibles l’any 2024.

Mentre, a l’entorn del bus, el pla preveu una millora de l’eficiencia de la xarxa de bus assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten el 85% de les persones usuàries, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus o la millora de les vies, entre altres,

També es preveu un projecte pilot de bus d’última milla amb vehicle autònom al polígon industrial de la Zona Franca, i es projecta el servei del bus a la demanda en 20 línies de proximitat que donaran servei a 50 barris.

Mobilitat personalitzada i digitalitzada

En el nou Pla Estratègic, TMB contempla una mobilitat més personalitzada gràcies al desenvolupament complet de la T-mobilitat, que incidirà en la millora de pagament amb els sistemes més actuals i una optimització de canals d’informació.

En l’àmbit tecnològic, el nou pla de TMB també comportarà una modernització i digitalització de les xarxes i serveis de metro i bus, millorant la videovigilància, la seguretat, els sistemes d’informació al client i el manteniment digital, entre altres qüestions.

A banda, TMB treballa en paral·lel en el seu nou Pla de Responsabilitat Social per contribuir decididament a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. També es referma el compromís de TMB per establir pràctiques específiques per facilitar la contractació de dones a la empresa, així com la promoció del talent femení intern.

Font: TMB.