Nou eix ciclable mar muntanya al barri de la Maternitat i Sant Ramon

09/10/2018 - 15:22

Infraestructura. Noves connexions per bicicletes entre l'av Diagonal - Zona Universitària en un eix vertical que unirà Esplugues de Llobregat amb l'Hospitalet de Llobregat a la riera Blanca.

Comencen els treballs per la implantació d’un carril bicicleta bidireccional als carrers Torre Melina – Albert Bastardas – General Batet – Manuel Azaña i la rotonda del tram amb el c. Pisuerga.

La secció actual del c. Torre Melina és d’un carril de circulació per sentit i carril de serveis al costat Llobregat. En definitiu s’elimina el carril en sentit mar i el carril bici s’implanta al costat Besòs.

La secció actual de l’av. Albert Bastardas és d’un carril de circulació per sentit i carril de serveis a banda i banda. En definitiu el carril bici s’implanta centrat a calçada i es manté un carril de circulació per sentit i carril de serveis al costat Besòs.

La secció actual del c. General Batet és d’un carril de circulació i carril de serveis al costat Besòs.

El carril bici s’implanta a l’àmbit del carril aparcament i es manté un carril de circulació.

La secció actual del c. Manuel Azaña a la calçada sentit muntanya és d’un carril de circulació i  carril de serveis al costat muntanya.

La secció actual de la rotonda de Manuel Azaña és de dos carrils de circulació. En definitiu el carril bici s’implanta al carril interior de la rotonda i es manté un carril de circulació.

Es programen els treballs del 27 d’octubre al 01 de març del 2019:

– El 27 i 28 d’octubre. Creuament semafòric al costat Besòs de la rotonda de Manuel Azaña amb Pisuerga – Av. Xile. Els treballs es faran per meitats de calçada mantenint un carril de circulació. L’ocupació s’alliberarà abans de les 12h del divendres 28/10/2018. Prèviament caldrà comprovar si existeix un creuament executat durant les obres d’urbanització del carrer Pisuerga.
– Del 30 d’octubre al 14 de gener. Treballs d’obra civil a la rotonda de Manuel Azaña. Implantació la nit del 29 al 30 d’octubre. Durant els treballs s’ocuparà el carril interior de la rotonda mantenint un carril de circulació de 4,70m.
– Del 17 al 18 de novembre. Creuament de l’av. Albert Bastardas al costat mar de Torre Melina. Els treballs es faran per meitats de calçada mantenint un carril de circulació per sentit, i caldrà retirar l’estacionament. El 09 de novembre es col·locarà la senyalització excepcional per obres.
– Del 17 al 19 de gener es realitzaran els treballs de pavimentació de l’àmbit del carril bici amb
la següent planificació:
– El 17 de gener pavimentació del c. Torre Melina.
– El 18 de gener pavimentació de Albert Bastardas – General Batet – Manuel Azaña.
– El 19 de gener pavimentació de la rotonda de Manuel Azaña. El 09 de gener es col·locarà la  senyalització excepcional per obres.
– A partir del 21 de gener fins el 22 de febrer es realitzaran treballs de senyalització horitzontal i  vertical. Al c. Torre Melina es realitzaran els treballs mantenint un carril de circulació en sentit  mar i s’elimina el sentit muntanya en definitiu, mantenint un carril de 5m i mantenint la parada de la L14 de Baixbus.
A  l’av. Albert Bastardas es retirarà el carril de serveis i es mantindrà un carril de circulació per sentit.
Al c. General Batet i Manuel Azaña es mantindrà un carril de circulació de 3,20m.
– Es programa el final de l’obra el 01 de març.
– Resta pendent programar l’execució de guals i pintura a l’av. Diagonal.