Ciutat Meridiana millora la seva connectivitat

30/07/2020 - 10:00

Es posa en marxa un nou vial de trànsit rodat que connecta els carrers Pedraforca i Les Agudes

Es posa en marxa un nou vial de trànsit rodat que connecta els carrers Pedraforca i Les Agudes

El dimarts 4 d’agost s’obrirà al trànsit el nou vial per a vehicles que permetrà connectar el que fins ara era el final del carrer Pedraforca amb el de Les Agudes. D’aquesta manera, deixarà de ser un carrer de doble sentit i passarà a tenir sentit únic, fet que permetrà al veïnat guanyar un espai molt més pacificat i una connexió que els permeti sortir del barri amb més agilitat.

La posada en marxa del nou vial es durà a terme un cop modificada la senyalització (horitzontal i vertical) per indicar que el carrer Pedraforca passa a ser d’un sol sentit de circulació. Aquesta modificació, que es farà en zones puntuals i no comportarà cap tall de trànsit, es durà a terme el mateix dia 4 i un cop finalitzada, cap a mitja tarda o al vespre, ja es podrà obrir a la circulació.

Aquest nou vial, exclusivament per a vehicles, s’acompanya d’un nou camí per a vianants que encara no està acabat i que entrarà en funcionament la primavera del 2021, un cop s’hi col·loqui una barana de seguretat que permeti el pas de les persones sense que els desnivells puguin representar un perill. Encara que el conjunt encara no estigui acabat, però, s’ha considerat necessari i útil l’obertura del vial de trànsit rodat per millorar la mobilitat del barri.

L’actuació ha suposat una inversió de prop de 2 milions d’euros i té una longitud d’uns 300 m. Les obres han inclòs la instal·lació d’un nou col·lector que uneix els dels carrers Pedraforca i Agudes, i també la pavimentació amb formigó, la plantació de vegetació, la instal·lació d’una xarxa de rec, i la canalització per a la futura instal·lació d’enllumenat.