Continuen els treballs de cobertura de la Ronda de Dalt

13/04/2018 - 14:30

Obres. Aquest cap de setmana també continuen els treballs de construcció dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre altres obres.

Aquest cap de setmana continuen els treballs a la Ronda de Dalt, amb la sistemàtica habitual dels talls nocturns, ocupant el carril lent o el carril ràpid segons cada cas. També hi haurà treballs nocturns en l'àmbit de l'actuació de construcció dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre altres obres que detallem a continuació.

Cobertura de la Ronda de Dalt

A Horta-Guinardó, es realitza l’actuació de cobertura de la Ronda de Dalt, entre els quilòmetres 10,500 i 10,700. Està previst que les obres finalitzin el 27 de gener de 2019, i s’han programat en diverses fases:

 • Fase 0. Treballs previs a la implantació de les obres:
  • Modificació dels panells d’informació variable, amb la sistemàtica habitual dels talls nocturns, ocupant el carril lent o el carril ràpid segons cada cas. Es programa del 26 de març al 15 d’abril.
  • Execució de 3 sondeigs al sobreample de la vorera mar del tronc. Pendent de programar.
 • Fase 1. Preparació del lateral muntanya: eliminació de les orelletes de la vorera per habilitar un carril de circulació a l’actual carril d’aparcament (des de l’avinguda Jordà fins la porta de l’Institut Vall d’Hebron). Es programa del 27 de març al 7 de maig de 2018 amb la següent planificació:
  • Fase 1A. Execució de prisma de comunicacions sota la vorera actual (des de l’avinguda Jordà fins la rotonda del carrer Arenys). Quedaran dos carrils de 3,20m i 2,60m d’amplada. La implantació es va fer la nit del 4 d’abril.
  • Fase 1B. S’executarà la demolició de les orelletes i la seva pavimentació a nivell de calçada, una actuació prevista de finalitzar el 7 de maig.
 • Fase 2. Demolicions als voladissos de les calçades laterals i a la mitjana del tronc. Es treballarà amb tall total nocturn de la Ronda en els dos sentits, de diumenge a dijous, de 23 a 5.30 hores en funció del trànsit real de cada dia. El desviament de trànsit es farà per les calçades laterals, de la sortida 5 a l’entrada 6 en sentit Llobregat, i de la sortida 6 a l’entrada 5 en sentit Besòs. Es tancaran les entrades 4b i 5 en sentit Llobregat, i 6 en sentit Besòs. Es programa del 16 d’abril al 30 de maig amb la següent planificació:
  • Fase 2A. Adequació dels voladissos. Al lateral muntanya s’habilitaran dos carrils de circulació de 3,00m i 2,60m d’amplada, desplaçats cap al costat muntanya aprofitant l’espai generat a l’antic carril d’aparcament. Al lateral mar s’eliminarà el carril esquerre quedant dos carrils de circulació. S’ocuparà la vorera Llobregat del pont de l’avinguda Jordà i s’anul·laran els passos de vianants afectats anul·lant també els semàfors. La implantació es farà la nit del 7 de maig al lateral mar i la nit del 8 de maig al lateral muntanya, tallant les calçades laterals. Final el 30 de maig.
  • Fase 2B. Adequació de la mitjana del tronc central de la ronda. Es demolirà la mitjana per poder desplaçar els carrils del tronc a les fases següents. Inici el 16 d’abril.
 • Fase 3. Execució del mur costat mar del tronc central de la ronda. Prèviament s’ha de desplaçar els carrils sentit Besòs cap a la mitjana. Es programa del 9 de maig al 26 de juliol amb la següent planificació:
  • Desviament de trànsit. La implantació es farà les nits del 9 i 10 de maig. Es limitarà la velocitat al tronc a 40 km/h. Es desviaran els carrils sentit Besòs cap al costat muntanya. La sortida 5 sentit Besòs es tancarà i servirà com accés a l’obra.
  • Construcció del mur del costat mar en horari diürn. Es programa del 14 de maig al 26 de juliol. La nit del 26 de juliol es fresarà i aglomerarà el paviment de la zona afectada, amb tall total del sentit Besòs.
  • Construcció del prisma d’instal·lacions del costat mar en horari nocturn. Es programa del’11 al 30 de maig, amb tall total del sentit Besòs.

La resta de fases (mur costat muntanya, mur central, coberta) queden pendents de programar.

Túnels de la plaça de les Glòries

A Sant Martí, s’han reprès els treballs de construcció dels túnels viaris a la plaça de les Glòries: execució del final del Túnel 1 (entre Castillejos i Badajoz) i del Túnel 2 (entre el carrer Badajoz i la rambla del Poblenou). Les primeres actuacions previstes són:

 • Zona 1. Implantació de les instal·lacions d’obra. S’ocupa la cantonada muntanya – Besòs de la cruïlla Gran Via / Independència (font Farinera). Del 19 de març al 19 de maig de 2020.
 • Zona 2. Continuació de les obres al tram Badajoz – Roc Boronat. Es treballarà a la zona que actualment està tancada. No s’afectarà al trànsit. El pas de vianants a l’alçada de Ciutat de Granada, que ara creua en diagonal, es mantindrà obert desplaçant-lo en el tram que creua les obres:
  • Fase 1.1: El pas de vianants es col·loca perpendicular a l’obra en l’alineació del pas de la calçada muntanya. Del 19 de març al 21 de maig.
  • Fase 1.2: El pas de vianants es col·loca perpendicular a l’obra en l’alineació del pas de la calçada mar. Del 21 de maig al 20 de juliol.
 • Zona 3. Terciana muntanya de la Gran Via fins a la Rambla del Poblenou. Per preparar el desviament de trànsit cap al costat muntanya en aquest tram, s’ha de demolir la terciana muntanya existent. Per col·locar la barrera de protecció al tronc s’ha d’obrir espai movent el trànsit cap al costat mar.  Els treballs d’implantació s’executaran de nit. Es començarà la nit del 13 al 14 d’abril a les 23h.
 • Retirada d’arbrat de les tercianes i la vorera muntanya. Cal retirar 25 arbres a la terciana mar i 26 a la muntanya. S’ocuparà el carril lent de cada sentit durant 4 dies. També cal retirar 42 arbres a la vorera muntanya. S’ocuparà el carril dret de la calçada lateral durant 4 dies per la poda i 4 dies més per la retirada. Es treballarà del 19 al 28 de març.
 • Cales per localització de serveis. S’executaran 4 cales per localitzar serveis existents, però no afecten la calçada en servei. Els treballs es programen del 9 al 12 d’abril.

Pavimentacions 

Es replanifica l’actuació de pavimentació dels dos sentits d’un tram del tronc de la B-23 a l’entrada de Barcelona amb la següent programació:

 • Sentit entrada a Barcelona: des de la sortida 1B (TM Esplugues) fins al km 0  de la B-23 (avinguda Diagonal, entre els carrers Albert Bastardas i Torre Molina). Nit del 21 al 22 d’abril, entre les 22 i les 10 hores.
 • Sentit sortida de Barcelona: des del km 0 de la B-23 fins a la incorporació després de l’avinguda dels Països Catalans (TM Esplugues). Nit del 14 al 15 d’abril, entre les 22 i les 10 hores.

A Horta-Guinardó, es realitza la repavimentació de la Ronda Guinardó, entre passeig Maragall i el carrer Teodoro Llorente. Els treballs es programen del 9 al 15 d’abril, i es mantindrà un carril per sentit.

Connexions elèctriques d’e-bicing

Continuen les actuacions d’execució de les connexions elèctriques i de telecomunicacions derivades del desplaçament de 4 estacions de Bicing per adaptar-se als requeriments de Mobilitat.

 • Estació 070. Comte d’Urgell-Floridablanca. Els treballs es realitzen el 15 d’abril.
 • Estació 030. Avinguda Diagonal-Padilla. Els treballs es realitzen del 16 al 20 d’abril (creuament a l’avinguda Diagonal) i el 5 de maig (creuament del carrer Padilla).
 • El 21 d’abril es programen les reposicions de Diputació-Marina, Comte Urgell-Floridablanca i també es farà la reposició definitiva de la rasa ja executada a avinguda Roma-Comte d’Urgell.
 • El 5 de maig es programen les reposicions de Girona-Consell de Cent, Padilla.
 • El 7 de maig es programen les reposicions Diagonal i Nàpols.

D’altra banda, a Sant Andreu i Sant Martí, continuen els treballs d’implantació d’un carril bici bidireccional al costat Besòs de l’eix Navas de Tolosa – Bilbao – Jonquera entre el carrer Olesa i l’avinguda Litoral. Actualment es treballa en el tram entre Gran Via de les Corts Catalanes i Pere IV. Està previst que l’actuació finalitzi el 28 de juny.

Manteniment túnels urbans

En referència al contracte de Manteniment de túnels urbans de la ciutat, aquesta és la planificació de talls nocturns prevista per aquest mes d’abril:

 • Túnel de la Rovira. Sentit ascendent. Nits del 16 al 18 d’abril, de 23 a 5.30 hores. Tall de circulació.
 • Túnel de la Rovira. Sentit descendent. Nits del 18 al 20 d’abril, de 23 a 5.30 hores. Tall de circulació
 • Túnel de Mitre. Sentit Llobregat. Nits del 22 al 24 d’abril. Tall de circulació.
 • Túnel de Mitre. Sentit Besòs. Nits del 22 al 24 d’abril. Tall de circulació.
 • Túnel de Maria Cristina. Sentit ascendent. Nit del 22 al 23 d’abril. Tall de circulació.
 • Túnel de Maria Cristina. Sentit descendent. Nit del 22 al 23 d’abril. Tall de circulació.
 • Túnel de Miramar. Sentits ascendent i descendent. Nit del 23 al 24 d’abril. Tall en l’àmbit d’obra.

Urbanitzacions

A Sants-Montjuïc, continuen els treballs de desviament de serveis al carrer Tinent Flomesta, previ als treballs de reurbanització del mateix carrer, amb la següent programació:

 • Desviament dels serveis de Gas Natural: creuament de Tinent Flomesta amb Càceres, del 3 al 13 d’abril.
 • Desviament dels serveis d’ONO: canalitzacions entre Pàvia i Antoni Capmany, i entre Daoiz i Velarde i Canalejas, entre el 3 i l’11 d’abril.
 • Desviament dels serveis d’Agbar: canalització entre Pàvia i Antoni Capmany, del 12 al 20 d’abril.

A Nou Barris, es realitza la urbanització del carrer Inca, en el tram entre els carrers Aneto i Sant Iscle. Els treballs es programen del 3 d’abril al 3 d’octubre, en fase única i amb tall de carrer.

Altres obres destacades

A Sant Martí, es realitzen els treballs consistents en 4 reparacions de la coberta dels cables elèctrics d’alta tensió Besòs-Tànger, que es programen del 14 al 29 d’abril:

 • Tànger 157-159 (costat muntanya entre Rambla del Poblenou i Diagonal).
 • Avinguda Diagonal 113 (costat mar entre Espronceda i Bac de Roda).
 • Pallars 391 (costat muntanya entre Selva de Mar i Treball)
 • Llull 426 (costat mar entre Anaïs Nin i Sant Raimon de Penyafort)

També a Sant Martí, es realitzen els treballs de reparació del revestiment de la façana mitgera en mal estat, substitució de l’envà pluvial malmès, i pintat de tota la superfície afectada, a l’edifici Can Felipa, al Camí Antic de València. Es programa del 16 d’abril al 15 de juny, i caldrà tallar el trànsit a la cruïlla amb Bilbao.

A Horta-Guinardó, es realitzen els treballs de rehabilitació de la canonada d’aigua que discorre pels carrers Beatriu – Rambla Carmel – Llobregós – Conca de Tremp. L’actuació es programa en dues fases del 9 d’abril a l’11 de juliol. A la primera fase, del 9 d’abril a l’1 de maig, es tallarà la circulació des del carrer Lletres al carrer Tossa. A la segona fase, del 10 d’abril al 29 de maig, es tallarà el tram de la rambla del Carmel entre Dante Alighieri i Granollers entre el 10 i el 25 d’abril.

A Sarrià-Sant Gervasi, es realitzen els treballs de renovació de la xarxa de canalització d’Agbar al carrer Anglí, entre Hort de la Vila i Demestres, afectada per diferents avaries. L’actuació es programa del 9 d’abril al 18 de maig.

També a Sarrià-Sant Gervasi, continuen els treballs de desplaçament de l’escala d’accés a l’estació de Sarrià dels FGC i la construcció d’un nou ascensor, al costat Besòs de la cruïlla de Via Augusta i el carrer Hort de la Vila. L’actuació es programa del 9 d’abril al 31 d’octubre.

A Sants-Montjuïc, continuen els treballs per a la connexió elèctrica de Can Batlló des de la subestació del carrer Motors. Dissabte 14 d’abril es realitzaran els treballs de creuament del carrer Sant Eloi, mantenint la circulació amb pas alternatiu, i els del carrer Química, mentre que el creuament de l’avinguda Juan Carlos es farà el 14 i el 15 d’abril. Està previst que la totalitat de les obres finalitzi el 18 de juny.

També a Sants-Montjuïc, continuen els treballs de muntatge de les escales mecàniques dels pous a l’estació de L9 de Foneria, ocupant la vorera del costat Llobregat per la implantació d’una grua. El 17 d’abril es realitzarà el muntatge de l’escala exterior del costat Besòs del passeig de la Zona Franca.

A Nou Barris, continuen els treballs de millora del parc de la Guineueta. Actualment s’està treballant en la segona fase de l’actuació, prevista de finalitzar aquest estiu.

A Gràcia, es realitzen els treballs de reparació d’una fuita a la canonada de Gas situada a la plaça de la Gal·la Placídia amb Travessera de Gràcia. L’actuació es programa del 13 de març al 20 d’abril, amb tall a la vorera de la plaça.

A Sant Andreu, continuen els treballs de reparació de la claveguera del carrer Caracas, entre Tucuman i Potosí. L’actuació es programa en tres fases del 3 d’abril al 8 de juny.

També a Sant Andreu, continuen els treballs de l’arranjament del carrer Pereda, a Sant Adrià del Besòs, entre els carrers Balmes (exclòs) i Mare de Déu de Montserrat (inclòs). Per continuar els treballs es realitza la Fase 5 consistent en la urbanització del carrer Mare de Déu de Montserrat i que es programa del 9 al 29 d’abril. Els treballs es realitzaran amb tall del tram del carrer quedant en atzucac des dels carrers Santander i Almirall Oquendo.

Tota la informació sobre aquestes i altres obres a la ciutat la trobareu al web del Servei d’Informació d’Obres.