El transport de mercaderies del port de Barcelona augmenta un 10%

05/01/2015 - 08:10

Economia. Entre els mesos de gener i novembre s’han manipulat 1.734.734 contenidors.

Un total d’1.734.734 contenidors de mercaderies (TEU) s’han manipulat en el recinte portuari entre els mesos de gener i novembre del 2014. El transport de mercaderies ferroviàries creix un 21% respecte al mateix període de l’any anterior.

Són les dades provisionals de què es disposa quan falta el balanç del mes de desembre. En els gairebé 2 milions de contenidors transportats, el creixement s’ha notat més en les importacions (un 12%) que en les exportacions (un 6%).

La Xina continua sent el principal soci comercial del port de Barcelona. Les exportacions cap al país asiàtic han augmentat durant els primers 11 mesos de l’any un 31%, i les importacions, un 17%. Aquest gran volum de moviments fa que el 40% dels contenidors que es manipulen a Barcelona vagin a la Xina o en provinguin.

Els altres mercats que també han pujat de manera significativa pel que fa a les exportacions són Corea del Sud (37%), el Japó (16%), els Estats Units (15%) i Mèxic (12%). Si ens fixem en les importacions, en canvi, on més s’ha notat l’augment és en les mercaderies procedents de Corea del Sud (146%), Mèxic (63%), Bangladesh (37%) i Turquia (18%).

El transport ferroviari al port també creix

El tràfic de mercaderies que arriba al port o en surt en tren ha crescut un 21% de gener a novembre. S’han manipulat un total de 175.483 contenidors (TEU). Això vol dir que el 12% del total de contenidors que es mouen al port de Barcelona ho fa per via ferroviària.

Més informació