En marxa una campanya de control de camions i furgonetes

El dispositiu que activa la Guàrdia Urbana durarà tota aquesta setmana, de les 7.00 a les 22.00 hores, amb un objectiu doble: controlar que aquests vehicles tinguin les autoritzacions adients i comprovar que respecten tant les normes generals de trànsit com la resta de requisits documentals, administratius i tècnics.

..
20/11/2023 - 11:20 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

Els camions i les furgonetes que s’utilitzen per al transport de mercaderies tenen unes característiques diferents dels turismes. Per això és important controlar, mitjançant campanyes com aquesta, la circulació d’aquests vehicles parant una atenció especial a aspectes com la velocitat, el possible excés de pes i també la normativa aplicable.

La Guàrdia Urbana corregirà infraccions relacionades amb la manca de documentació habilitant i totes les que constitueixin un perill per a la resta d’usuaris. Els agents també incidiran en la detecció de possibles defectes tècnics i reformes no autoritzades dels vehicles, per la qual cosa es procedirà a comprovar les targetes d’inspecció tècnica.

Aquesta campanya de control estarà activa a tota la ciutat, però es posarà un èmfasi especial en vies com la ronda de Dalt, la del Litoral i la del Mig.