Entra en servei un nou carril bici al carrer de Sants

30/07/2022 - 17:33

Urbanisme i infraestructures. Permetrà donar continuïtat a l’eix ciclista metropolità que uneix Esplugues, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona a través de la carretera de Collblanc.

Entra en servei un nou tram del carril bici al carrer de Sants, segregat i unidireccional entre els carrers de la Riera Blanca i Arizala. Permetrà donar continuïtat a l’eix ciclista metropolità que uneix Esplugues, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona a través de la carretera de Collblanc. El nou carril disposa de separadors, zones avançades per bicicletes i semaforització específica i s’ha millorat la xarxa semafòrica.

En el sentit de l’Hospitalet de Llobregat, la nova infraestructura passa pel lateral de muntanya en un carril segregat i específic. Cap al centre de la ciutat s’ha mantingut el carril compartit de bus, taxi i bicicleta ja implantat. També s’ha aprofitat l’actuació per millorar-ne la xarxa de semàfors.

Aquest nou carril bici se suma als que també han entrat en servei en els darrers mesos, entre els quals hi ha el carril bici de l’avinguda Meridiana, el del tram central de la Diagonal i el de davant de la Facultat d’Empresarials, el de la Gran Via de les Corts Catalanes, el de la ronda del Guinardó i el del carrer de Nàpols.

Alhora, continuen avançant els treballs del carril bici del carrer Manso, entre el carrer del Comte Borrell i l’avinguda del Paral·lel, i les obres del carril bici que connectarà Sant Andreu Sud i La Sagrera Sud amb Sant Martí i l’Eixample.

S’estan construint 32,6 quilòmetres més de carril bici i millorant-ne 11,7 quilòmetres ja existents amb l’objectiu d’arribar al 2023 amb una xarxa de 272,6 quilòmetres. Les intervencions principals consisteixen a augmentar i millorar l’actual xarxa de carrils bici, amb actuacions per baixar carrils bici de la vorera a la calçada, afavorir la permeabilitat de la xarxa i millorar l’amplada dels carrils.