Horta-Guinardó aposta pels vianants

18/02/2015 - 19:17

Urbanisme. El districte presenta un nou Pla d'Accessibilitat per garantir l’accès a peu a qualsevol punt d’interès.

El districte d’Horta-Guinardó presenta un nou Pla d’Accessibilitat que proposa crear una xarxa de recorreguts accessibles per a vianants per connectar els principals serveis del territori. Preveu millorar substancialment la mobilitat a peu del territori en els propers 5 anys.

Una xarxa d’itineraris per a vianants, verticals i horitzontals, connectarà més de 40 quilometres de carrers i places a Horta-Guinardó. Després de detectar els punts més transitats del districte i els principals centres d’interès, s’han establert 16 eixos de mobilitat a peu amb la idea d’apropar els vianants a equipaments, parades de metro o zones comercials. Els objectius del pla son garantir l’accessibilitat universal, pacificar el trànsit o augmentar la seguretat dels qui es desplacen a peu. Per això preveu actuacions com millorar la il·luminació dels carrers, implementar senyalització, ampliar voreres o  instaurar zones 30.

El districte treballarà també  amb els veïns de cada un dels 11 barris d’Horta Guinardó en una xarxa secundària per definir les actuacions urbanístiques prioritàries per fer més accessible l’espai públic. L’adequació dels passos de vianants o la implementació d’ascensors i escales mecàniques, per exemple, són algunes de les intervencions que preveu fer el consistori per millorar la mobilitat als barris.

Diagnòsi

Els residents a Horta-Guinardó fan 428.541 desplaçaments en dies feiners.  Un 37,8% són viatges amb origen i destí dins del districte i el 75% d’aquests desplaçaments interns es fan a peu.  Són algunes de les dades que s’extreuen de la diagnosi de la mobilitat a Horta-Guinardó que  ha encarregat el districte abans d’elaborar el pla i que han fet que s’aposti per millorar l’accessibilitat dels vianants.

Objectiu 2020

El nou Pla d’Accessibilitat preveu una millora substancial de la mobilitat dels vianants a Horta-Guinardó a 5 anys vista, de cara al 2020. Per això s’han encarregat nous projectes relacionats amb la instal·lació d’ascensors i la re-urbanització de carrers per valor de 5.050.000 euros. A més, des de la finalització de la diagnosi, s’han invertit ja 6.430.884 euros en obres de millora de l’accessibilitat.