La ciutat es posa a punt durant el mes d'agost

31/07/2019 - 13:24

Obres. Els districtes de la ciutat aprofiten el mes d'agost per posar a punt els seus carrers i places.

Els districtes de la ciutat aprofiten el mes d'agost per posar a punt els seus carrers i places, amb treballs d'urbanització, pavimentació o reparació de clavegueram, entre altres actuacions a l'espai públic.

Urbanitzacions

A Ciutat Vella, continuen els treballs d’urbanització de la plaça Sant Miquel, actualment en la segona fase, al costat Besòs de l’eix dels carrers Palau – Gegant – Pas de l’Ensenyança.  El 9 de setembre començarà la tercera fase, en què es treballarà a l’interior de la plaça.

A Horta-Guinardó, es realitzen els treballs de reparació del paviment del carrer Fulton davant de la benzinera situada a la confluència dels carrers Horta – Rajoler – Fulton. L’actuació es programa del 29 de juliol al 13 d’agost, amb tall del carrer Fulton.

A Sant Andreu, continuenels treballs d’urbanització dels entorns del mercat del Bon Pastor, ja que amb l’execució del mercat s’han malmès tots els paviments de la zona central i dels entorns per les activitats desenvolupades durant el curs de les obres. Està previst que les obres finalitzin l’11 d’octubre.

També a Sant Andreu, continuen els treballs d’urbanització del carrer Caracas entre els carrers Lima i Tucuman, actualment en la segona fase, que suposarà talls puntuals en l’àmbit de l’obra. L’actuació està prevista de finalitzar el 30 d’octubre.

A Sarrià-Sant Gervasi, continuen les obres d’urbanització a la cruïlla de Major de Sarrià amb Dolors Monserdà-Ramon Miquel i Planas, amb tall de circulació. Està previst que l’actuació finalitzi el 30 d’agost.

Pavimentacions

A Sarrià-Sant Gervasi, es realitzen els treballs de pavimentació de la ronda de Dalt entre les incorporacions 7 i 9 en els dos sentits de la circulació. L’actuació es programa del 17 al 18 d’agost des de les 15h del dissabte fins les 15h del diumenge, amb tall dels dos sentits de la ronda en l’àmbit de l’obra.

També a Sarrià-Sant Gervasi, es realitzen els treballs de millora del paviment de la vorera Llobregat de la Via Augusta entre els carrers dels Vergós i Nena Casas, i entre els carrers del Dr. Roux i el Rosari. Les dues actuacions es programen del 5 al 30 d’agost.

Al mateix districte, també es treballa en la millora del paviment de la vorera Besòs del carrer Aribau entre els carrers Moià i Bon Pastor. Aquesta actuació també es programa del 5 al 30 d’agost.

A Sants-Montjuïc, es realitzen els treballs de reparació puntual del paviment de la plaça Ildefons Cerdà. L’actuació es farà el 8 d’agost de 10 a 16 hores.

També a Sants-Montjuïc, realitzen els treballs de reparació del paviment d’un metre d’amplada del carril lent del sentit Llobregat de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els ponts del carrer de la Química i del carrer del Radi. L’actuació es programa l’11 d’agost de 8 a 18 hores, amb tall del lateral muntanya. També es treballarà en la reparació del paviment de la calçada sentit Besòs, el dia 13 d’agost de 9.30 a 20 hores, mantenint un carril de circulació.

A Gràcia, continuen els treballs de millora del paviment de la vorera costat Llobregat de l’avinguda República Argentina entre Agramunt i Ballester. L’actuació, actualment a la segona fase, està prevista de finalitzar el 6 de setembre.

Cobertura de la Ronda de Dalt

A Horta-Guinardó, continuen els treballs de cobertura de la Ronda de Dalt amb la següent planificació:

  • El 4 d’agost de les 15h a les 23h: Treballs a la calçada muntanya del passeig de la Vall d’Hebron per l’execució de mig creuament de serveis al costat mar, en el pas de vianants del costat Llobregat de l’avinguda Jordà.
  • Del 5 al 24 d’agost: Tractament de 15 juntes transversals a la calçada muntanya i treballs a vorera muntanya.
  • 24 i 25 d’agost: Pavimentació de les calçades mar i muntanya del passeig de la Vall d’Hebron i del pont de l’avinguda Jordà, amb talls puntuals a la circulació.
  • Del 5 al 10 d’agost: Restitució de la calçada muntanya al costat Besòs de l’avinguda Jordà.
  • El 25 d’agost es faran treballs de pintura de modificació de la calçada muntanya amb microfresat de la pintura existent.
  • Del 25 al 30 d’agost: Treballs de restitució de la vorera muntanya ocupant el carril bus i mantenint dos carrils de circulació.

Obres a la plaça de les Glòries

Continuen a bon ritme les obres de construcció dels túnels de Glòries, amb la realització de treballs per donar continuïtat a un prisma elèctric. Des del 22 de juliol i fins al 13 de setembre es treballa en el tram entre el carrer Badajoz i el carril BUS; del 29 de juliol al 30 d’agost es treballa en el tram a la vorera de l’estació del TRAM La Farinera, Badajoz-Gran Via, i del 29 de juliol al 13 de setembre es treballa a Gran Via – Independència.

Clavegueram

A l’Eixample, es realitzen els treballs de reparació de la claveguera del passeig de Gràcia al costat Llobregat del tronc central, al costat muntanya del carrer Consell de Cent. L’actuació es programa del 19 d’agost al 10 de setembre, amb tall del lateral del 30 d’agost al 10 de setembre.

A Gràcia, es realitzen els treballs de construcció de clavegueró urgent al passeig Mare de Déu del Coll 150 – 152, al costat mar de la calçada i al costat Llobregat del c. Santuari. L’actuació es programa del 29 de juliol al 30 d’agost, amb afectacions puntuals a la circulació.

A Sant Andreu, es realitzen els treballs de connexió del clavegueró a la xarxa de clavegueram existent al carrer Múrcia 12 – 18 entre Navas de Tolosa i Biscaia. L’actuació es programa del 5 d’agost al 2 de setembre.

A Sarrià-Sant Gervasi, continuen les obres de reparació del clavegueram del carrer Muntaner al costat mar del creuament amb la Via Augusta, una actuació prevista de finalitzar el 14 d’agost.

A Sants-Montjuïc, es realitzen els treballs de connexió del clavegueró a la xarxa de clavegueram existent al carrer Sant Roc 14, al costat Besòs de la calçada. L’actuació es programa del 26 d’agost al 27 de setembre.

A Sant Martí, es realitza la coordinació conjunta de les escomeses per a un edifici en construcció al carrer Pallars 135 al costat muntanya entre els carrers Àlaba i Àvila. Els treballs consisteixen en la connexió a la xarxa de la RSU en vorera, i la connexió del clavegueró a la xarxa de clavegueram. L’actuació es programa del 26 d’agost al 20 de setembre.

Altres obres

A l’Eixample i Ciutat Vella, es realitzen els treballs de desviament de la xarxa de Endesa a Balmes – Bergara – Pelai, previ els treballs de millora de l’estació de Ferrocarrils de plaça Catalunya, amb la següent planificació. El 3 i 4 d’agost es treballarà en el creuament del carrer Balmes, el dia 5 en el del carrer Bergara, amb tall de circulació, i els dies 10 i 11 d’agost es treballarà en el creuament del carrer Pelai.

A Les Corts, es realitzen els treballs de reparació de 21 juntes associades a la cobertura i a les volades laterals de la Gran Via de Carles III, a l’encreuament amb l’Avinguda Diagonal i a la Plaça Maria Cristina. Hi haurà talls puntuals a la circulació en l’àmbit de l’obra. L’actuació es programa en 4 fases del 14 de juliol al 6 d’octubre.

A l’Eixample, continuen els treballs a l’avinguda Paral·lel amb la Ronda Sant Pau per possibilitar la maniobra de gir a l’esquerra de vehicles de la línia de bus D50 cap a la Ronda St. Pau. Està previst que l’actuació finalitzi el 7 d’agost.

A Nou Barris, es realitzen els treballs de creuament de la calçada del carrer Perafita al costat Llobregat de l’avinguda de Rasos de Peguera. L’actuació es programa els dies 6 i 7 d’agost, amb tall a l’avinguda Rasos de Peguera amb el carrer Agudes.

A Horta-Guinardó, es realitzen els treballs per la millora de l’accessibilitat a la cantonada dels carrers Rossell i Fastenrath, cruïlla que conforma la plaça de la Teixonera. Les obres suposaran tall de la vorera mar del carrer Rossell i muntanya del carrer Fastenrath L’actuació es programa del 29 de juliol al 31 de desembre.

A Ciutat Vella, continuen els treballs de substitució i ampliació de la xarxa de mitja pressió a l’avinguda Drassanes. L’actuació està prevista de finalitzar el 30 d’agost.

També a Ciutat Vella, es programen els treballs necessaris per retirar una palmera (la número quatre pel costat Llobregat) al passeig Colom per efectuar una prova pilot de reparació de la galeria en aquest punt. L’actuació es programa del 7 al 27 d’agost, amb talls puntuals a la circulació.

Al mateix districte, continuen les obres de l’habitatge social al solar del carrer Josep Pijoan. A partir del 29 de juliol, el carrer Josep Pijoan es tallarà en horari de treball. Està previst que l’actuació finalitzi el 25 d’octubre.

A Sant Martí, es realitzen els treballs per la connexió d’escomeses per 12 fonts de beure de BCASA contemplat dintre de les obres de millora del parc a la Rambla Prim entre els carrers Llull i la Gran Via de les Corts Catalanes. L’actuació es programa del 19 al 27 d’agost.