La Guàrdia Urbana intensificarà aquest cap de setmana el control de bicitaxis

22/07/2021 - 15:00

L’objectiu és protegir els i les vianants i fer complir la normativa per part de totes les persones usuàries de la via pública.

Des del mes de juny passat, el consistori ha intensificat el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) d’activitat econòmica amb la voluntat de protegir els i les vianants i regular i compatibilitzar els usos de l’espai públic, sobretot en aquelles zones on es pot generar una distorsió a la vida del veïnat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona, l’Àrea de Mobilitat i BSM activaran aquest cap de setmana un dispositiu conjunt de control i vigilància dels VMP d’ús d’activitat econòmica, classe C1 (trixi).

La voluntat municipal és que aquesta tipologia de vehicles circuli de manera endreçada i regulada, i compleixi la normativa de circulació. Per fer-ho, el dispositiu se centrarà en les zones on es produeix més saturació d’aquests vehicles.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona va regular la circulació d’aquesta tipologia de VMP a través de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, establint que aquests vehicles han d’estar registrats, han de disposar de l’assegurança corresponent i han de circular pels espais que els corresponen.

El consistori també està treballant conjuntament amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per establir una instrucció tècnica amb els requisits d’obligat compliment a fi que tots els bicitaxis que circulin per la ciutat ho facin en condicions òptimes de seguretat.

Pel que fa a les sancions, fins a mitjans de juliol la Guàrdia Urbana ha interposat un total de 1.943 denúncies a VMP de classe C1 i C2, entre les quals destaquen les següents:

  • Estacionar un cicle de més de dues rodes d’ús d’activitat econòmica de tipus C1 o C2 fora dels espais habilitats a aquest efecte (883 denúncies).
  • Circular amb un VMP de tipus A o B o cicle de més dues rodes de tipus C1 d’ús d’activitat econòmica des del punt de lloguer fins a l’inici del recorregut autoritzat (grups turístics) o bé circular fora dels itineraris autoritzats pel Districte de Ciutat Vella (971 denúncies).

Àmbit territorial

El dispositiu conjunt es desplegarà als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.

A més, i tal com es fa des de l’any 2016, aquest estiu s’ha elaborat un decret que limita les zones de pas de bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial pels carrers de Ciutat Vella.

Així doncs, els mesos d’estiu aquesta tipologia de vehicles només es poden desplaçar per dues rutes que els permeten vorejar el districte sense entrar-hi a l’interior:

  • Eix nord-sud: plaça del Portal de la Pau – passeig de Colom – passeig d’Isabel II – avinguda del Marquès de l’Argentera – passeig de Circumval·lació.
  • Eix est-oest: passeig de Picasso – passeig de Lluís Companys –passeig de Pujades – avinguda Meridiana.