La mobilitat sostenible, prioritària en les ordenances fiscals

30/10/2019 - 08:52

Mobilitat sostenible. El Ple va tramitar la proposta de modificació de les ordenances fiscals, entre les quals es dóna prioritat a la . L'aprovació definitiva serà al desembre.

Són unes ordenances orientades a combatre el canvi climàtic i fer front a l’ús intensiu de l’espai públic. La gestió de l’estacionament regulat en superfície és una de les claus per fer una bona gestió de la mobilitat i dels usos de l’espai públic, reduir els desplaçaments en vehicle privat i afavorir els mitjans de transport més sostenibles i menys contaminants.

Les noves taxes del servei d’estacionament regulat en superfície a l’AREA s’adeqüen als objectius del Pla de mobilitat urbana (PMU) i segueixen el compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índexs de contaminació de la conurbació urbana, que es troben per sobre del llindar establert per la normativa europea.

Es planteja:

  • Desincentivar l’ús de l’estacionament en superfície dels no residents penalitzant l’estacionament en superfície respecte a l’aparcament subterrani. Es passa de la tarifa única a uns preus variables per als no residents segons el tipus de vehicle, d’acord amb els criteris ambientals definits per la DGT, tant a l’àrea blava com a l’àrea verda.
  • Mantenir la política tarifària dels residents amb dues modificacions: eliminar les bonificacions per als bons conductors i incorporar el pagament al mes d’agost.
  • Adaptar l’horari de regulació de l’àrea blava a la realitat de la mobilitat actual de la ciutat, ampliant-ne l’horari de regulació durant el migdia (de 14.00 a 16.00 hores).
  • Penalitzar la mala utilització del servei d’estacionament regulat amb la revisió de l’import de cancel·lació de denúncia de 7 a 9 euros.
  • Adaptar les taxes de la grua municipal amb un increment general del 17%, d’acord amb l’actualització de l’IPC català des del 2009. Així doncs, el cost de retirar un turisme passarà dels 147,69 euros actuals a 173 euros i permetrà cobrir prop del 95% del cost del servei sense que es repercuteixi en la resta de la ciutadania una part del cost ocasionat per la indisciplina d’un conductor.
  • Reformular les bonificacions per als vehicles menys contaminants de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a turismes i motocicletes. S’elimina la bonificació del 25% per als vehicles de benzina de fins a 120 g/km de CO2, es manté la del 75% per als vehicles amb l’etiqueta de zero emissions i es redueix del 75% al 25% la dels vehicles amb etiqueta ECO. També s’elimina la bonificació per domiciliació i la dels vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys, i només es bonificaran els que tinguin matrícula històrica emesa per la DGT.

La gestió de l’estacionament regulat en superfície és una de les claus per fer una bona gestió de la mobilitat i dels usos de l’espai públic, reduir els desplaçaments en vehicle privat i afavorir els mitjans de transport més sostenibles i menys contaminants.

Des del passat Ple, on es van aprovar aquestes ordenances fiscals, entre d’altres, s’obre el termini de dos mesos per poder-hi proposar millores i negociar-ne els canvis amb la resta de grups municipals, abans de l’aprovació definitiva, que hauria de ser  al Ple del mes de desembre. Són unes ordenances orientades a combatre el canvi climàtic i fer front a l’ús intensiu de l’espai públic.