L’àrea metropolitana de Barcelona supera els 20 milions de desplaçaments en dia feiner el 2023

Les dades de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner de 2023, realitzada per l'Institut Metropolità conjuntament amb l'ATM, ens mostra en xifres una tendència positiva cap a una mobilitat més sostenible a Barcelona. El transport públic i la mobilitat activa es converteixen en les opcions majoritàries de transport, disminuint l'ús del vehicle privat a la ciutat.

..
09/07/2024 - 15:15 h

La mobilitat de l’àrea de Barcelona bat el rècord del 2023, superant els 20 milions de desplaçaments en dia feiner amb una mitjana de 4,11 desplaçaments diaris per persona. L’augment de la mobilitat activa en un 2,5% i del transport públic en un 14,4% respecte a 2022, posicionen aquestes dues opcions de transport com les majoritàries entre la població.

A més, els mitjans de transport sostenible com anar a peu, en bicicleta, en patinet o en transport públic en dies feiners s’ha convertit en la primera opció dels ciutadans en dies feiners, assolint l’any 2023 un total de 13,6 desplaçaments diaris. El transport públic també es converteix en un dels mitjans que més s’utilitza respecte a les dades absolutes del 2022. Mentrestant, en termes relatius, el vehicle privat perd pes respecte a les dades del 2019, sent l’únic mitjà que no recupera les xifres de pre pandèmia.

La comoditat, la dificultat per estacionar i el preu són les principals raons per les quals els usuaris prefereixen utilitzar el transport públic. Tot i que aquests motius són similars a les respostes que es van recollir el 2017, el 2023 s’afegeix la preferència d’aquest mitjà envers l’ús del vehicle privat.

L’ús de la bicicleta com a mode de transport sostenible és un factor que ha crescut notablement des del 2017. Altres motius per preferir fer ús d’aquest mitjà també són la rapidesa del desplaçament i com a forma de dur a terme activitat física.

Segueix augmentat la demanda del transport públic en totes les franges horàries. La mobilitat es manté més constant al matí, decreixent l’ús del transport lleugerament entre les 8.00 h a 10.00 h. Així mateix, a la tarda s’acumula la major part del pes en les hores puntes de tornada a casa (entre les 17.00 h a 19.00 h).

El creixement d’usuaris al transport públic esdevé per la incorporació de noves polítiques de preus i els seus descomptes des del 2022, accelerant la demanda d’aquest mitjà el 2023 i superant màxims històrics on ja se superen els 1.132 M de validacions als últims mesos. L’impacte d’aquestes bonificacions ha modificat els hàbits dels usuaris, augmentant l’ús d’abonaments com la T-jove, la T-casual o els títols propis de Renfe gratuïts.

Per a més informació consulteu el web de l’ATM