Les obres dels carrers 6 i K de la Zona Franca avancen

10/08/2021 - 11:34

Obres. Aquest mes d'agost els treballs se centren en els creuaments amb els carrers F i Major de Mercabarna.

Les obres de construcció d'una nova canonada de transport d’aigua als carrer 6 i K de la Zona Franca avancen. Aquest mes d’agost els treballs se centren en els creuaments amb els carrers F i Major de Mercabarna.

L’actuació a la cruïlla del carrer 6 amb el carrer F es realitzarà del 3 al 19 d’agost en tres fases consecutives.

En la fase inicial, prevista entre el 3 i el 10 d’agost, es renovarà la canonada del costat mar del creuament. Per poder  dur-la a terme, s’ocuparan dos carrils de circulació en sentit muntanya del carrer 6 restringint-se la circulació a un carril per sentit ocupació que seguirà activa a la resta de fases. Així mateix, s’inutilitzarà l’accés al costat mar del carrer F.

A la segona fase, que tindrà lloc del 10 al 16 d’agost, es renovarà la canonada ala zona central del creuament amb el carrer F. Els treballs sobre la zona central del creuament restringiran significativament la circulació.  Per una banda, només es podrà accedir al carrer F a través  del carrer 6 mitjançant el carril en direcció muntanya. A la vegada, els carrers que arribin a la cruïlla des del carrer F només podran incorporar-se al carrer 6 tot agafant el carril en direcció muntanya.

A la tercera i darrera fase, prevista del 16 al 19 d’agost, es renovarà la canonada al costat muntanya del creuament. Respecte  a la fase anterior es restablirà la circulació en sentit mar. Per contra, quedarà restringida la incorporació al carrer 6 en sentit muntanya.

Els treballs a la confluència dels carrers K i 6  amb el carrer Major de Mercabarna s’allargaran  del 3 al 28 d’agost i es dividiran en 4 fases.

La implantació de l’obra comportarà el tall complet en l’àmbit d’obra del carrer K, des del carrer 4 fins a la cruïlla amb el carrer Major de Mercabarna. Per aquest motiu, hi haurà les següents restriccions de trànsit:

  • La circulació provinent pel carrer 50 en sentit Llobregat es desviarà pel carrer 4 en sentit mar o bé pel sentit muntanya del carrer de la Feixa Llarga.
  • El sentit mar del carrer de la Feixa Llarga es desviarà cap al sentit Besòs del carrer 50 i posteriorment cap al carrer 4 en sentit mar.
  • El sentit mar del carrer 40 es desviarà cap al sentit muntanya del carrer K, i posteriorment cap al sentit mar del carrer 4.
  • En la cruïlla del carrers K amb el c. Major de Mercabarna es tallarà completament el sentit muntanya.
  • El carrer 6 restarà obert en tots dos sentits, excepte en el moviment de continuar recte en sentit muntanya cap al carrer K, que serà l’únic que no es podrà realitzar. Caldrà fer el tall del vial de sortida de Mercabarna cap al sentit muntanya del carrer K.
  • Així mateix la línia 21 de bus variarà el seu itinerari per la zona.

A la primera fase dels treballs, del 9 al 13 d’agost, es renovarà la canonada del costat mar del creuament. L’actuació farà necessària l’anul·lació de l’accés al carrer Major Mercabarna des del carrer 6 en sentit muntanya. Així mateix, el gir de carrer 6 cap al carrer Major de Mercabarna quedarà prohibit de forma que per accedir a Mercabarna caldrà fer un canvi de sentit a la rotonda del carrer A.

En la segona fase, prevista del 13 al 18 d’agost, els treballs es concentraran en la part central-mar del creuament. Degut a les obres, els vehicles que vulguin accedir a Mercabarna pel sentit mar del carrer 6 o des de l’avinguda Onze de Setembre hauran de fer canvi de sentit a la rotonda del carrer A.

En la tercera fase, del 18 al 23 d’agost, es renovarà la canonada al tram central muntanya de la cruïlla. Pel que fa a les afectacions, els vehicles que vulguin accedir a Mercabarna pel sentit mar del carrer 6 hauran de seguir fent abans un canvi de sentit a la rotonda del carrer A.

A la quarta i darrera fase, prevista del 23 al 28 d’agost, l’actuació es limitarà al costat muntanya del creuament. A nivell d’afectacions, la sortida del carrer Major de Mercabarna cap al sentit muntanya del carrer 6 quedarà anul·lada i es realitzarà per la sortida central. Així mateix, els vehicles que vulguin accedir a Mercabarna pel sentit mar del carrer 6 hauran de seguir fent abans un canvi de sentit a la rotonda del carrer A.