Les xarxes de TMB s’han vist reforçades al 2020 malgrat la pandèmia

07/04/2021 - 16:32

Mobilitat i transports. El Consell d’Administració de TMB aprova la Memòria de sostenibilitat 2020 del grup, que aconsegueix tancar l’exercici amb uns resultats econòmics equilibrats, malgrat l’impacte de la covid-19.

Les valoracions del servei de bus i metro de TMB del 2020 assoleixen nous rècords durant la pandèmia, amb les puntuacions més altes de la història. La crisi sanitària i econòmica derivada de la covid-19 ha impactat en la mobilitat i en l’ús del transport públic, amb un descens important del passatge malgrat la màxima oferta del servei a les xarxes de TMB. Encara que s’ha incrementat la despesa, l’esforç esmerçat per la companya ha fet que aconsegueixi tancar l’any amb estalvi.

L’any 2020 ha estat un exercici marcat per la gestió de la crisi sanitària i, en el cas de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), destaca el gran esforç dedicat des del principi a mesures i millores per fer que les xarxes de metro i autobús siguin un espai segur.

Durant la crisi sanitària, les xarxes de TMB han proporcionat un alt nivell d’oferta per facilitar la mobilitat essencial amb la màxima seguretat per a les persones usuàries, seguint sempre les directrius i les normatives que dictava l’Administració en cadascuna de les fases de la pandèmia.

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, i el conseller delegat de la companyia, Gerardo Lertxundi, han presentat avui la Memòria de sostenibilitat 2020, que va ser aprovada el 29 de març passat pel Consell d’Administració.

Puntuacions històriques

En un any marcat per la pandèmia de la covid-19, és especialment destacable poder constatar que la ciutadania valora positivament el gran esforç que s’està dedicant a oferir un servei amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

Les persones usuàries del bus el puntuen amb la nota de satisfacció més alta dels darrers quinze anys, un 8,17, i destaquen l’accessibilitat i el fet que no es produeixen avaries ni interrupcions del servei com els aspectes més ben valorats.

En la mateixa línia, les que són usuàries del metro també el puntuen amb la nota mitjana més alta de la sèrie històrica, un 7,86, i el que més en valoren és la rapidesa i la connexió entre línies i amb altres transports.

Descens de la demanda i lenta recuperació

La crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de covid-19 ha impactat d’una manera molt evident en la mobilitat i en l’ús del transport públic, igual que en altres ciutats del món.

El confinament total durant la primavera el va reduir al mínim, per sota del 10% de la demanda habitual, i ara encara ens trobem en xifres de recuperació (al voltant del 60% en metro i del 65% en bus). Les perspectives de recuperació de la demanda durant l’any 2021 estan vinculades a l’evolució de les restriccions de l’activitat i de la mobilitat.

Impacte econòmic de la pandèmia

Durant el 2020, la covid-19 ha tingut un impacte de 245,1 milions d’euros sobre l’economia de TMB. La major part d’aquest impacte correspon a la caiguda de la demanda. La recaptació de TMB durant l’any 2020 passat ha estat un 48,8% inferior a la de l’any 2019 com a conseqüència de la pèrdua de passatge.

Els impactes econòmics generats per la pandèmia han estat assumits per les ajudes procedents de l’Estat i pels estalvis addicionals generats per la gestió mateixa de TMB. Gràcies a aquesta gestió, les administracions locals no han hagut de fer aportacions econòmiques extraordinàries i TMB ha aconseguit equilibrar els seus resultats.

TMB també ha hagut de fer front a despeses addicionals per un import de 16 milions d’euros en conceptes com neteja, material sanitari, reformes en vehicles i instal·lacions, contractació de personal addicional, campanyes d’informació i conscienciació, llicències i eines per al teletreball, etcètera. Aquestes despeses addicionals s’han compensat mitjançant l’estalvi generat per la gestió de TMB, amb un resultat positiu d’1,3 milions d’euros.

TMB utilitzarà els estalvis generats en els nous projectes que està desenvolupant, entre els quals destaca el compromís mediambiental amb la incorporació de nous vehicles ecològics.

Fites principals del 2020

 • Afectació de la pandèmia sobre la demanda: en el conjunt de les xarxes de TMB es van registrar 333,4 milions de persones usuàries. Aquesta xifra suposa el 46,9% menys que el 2019. Cal tenir en compte la davallada durant el període de confinament i, en el cas del metro, que des del mes de març no s’ha donat servei nocturn els divendres ni els dissabtes. Tot i això, s’està fent un gran esforç per mantenir al màxim l’oferta de metro i bus per tal de garantir la seguretat i el confort de les persones usuàries, i l’oferta de TMB és la més gran de la història en hores punta.
 • Inauguració de l’estació Zona Franca: l’1 de febrer del 2020, es va posar en servei l’estació Zona Franca de la línia 10 Sud, la primera de les estacions del viaducte de la Zona Franca. Properament, es posaran en marxa tres estacions més.
 • Nous trens per a la xarxa de metro: es va encarregar la construcció de 42 nous trens (sèries 7000 i 8000) que substituiran les antigues sèries 3000 i 4000. A més, es va formalitzar l’adquisició de 8 trens addicionals que substituiran els 6 trens de la sèrie 2000 i ampliaran el material mòbil de la línia L3.
 • Renovació de la flota de bus: es continua modernitzant i ambientalitzant la flota d’autobusos amb criteris de compra verda i electrificació progressiva. L’any 2020 s’han adjudicat un total de 77 autobusos nous.
 • Compra de 8 autobusos estàndard d’hidrogen: s’han adjudicat els 8 primers autobusos elèctrics de pila de combustible propulsats per hidrogen.
 • Nous títols de transport integrat de l’ATM: l’1 de gener de 2020, l’ATM va introduir una nova gamma de títols integrats que premiaven les persones usuàries habituals amb preus més econòmics, amb la T-usual, la T-casual, la T-grup i la T-familiar, que van substituir la T-10, la T-50/30, la T-70/30, la T-mes i la T-trimestre en totes les seves variants.
 • Gestió de la pandèmia de covid-19: TMB va crear un comitè de coordinació amb la màxima responsabilitat per prendre àgilment les decisions sobre les accions que calia adoptar. A més, es va elaborar un pla de contingència que va identificar, prioritzar, planificar i executar un total de 148 mesures rellevants per garantir la seguretat de les persones usuàries i del personal.
 • Posada en servei del Codi ètic i de conducta de TMB: aquest codi determina els principis generals i els criteris de comportament als quals s’han de sotmetre les persones físiques i jurídiques vinculades amb TMB.
 • Implantació del bitllet senzill electrònic a l’autobús: TMB ha accelerat la implantació del bitllet senzill electrònic a causa de la situació d’emergència sanitària. També s’ha iniciat el desenvolupament per implantar el pagament del bitllet senzill amb targeta bancària.
 • Posada en servei de les noves línies de bus 141 (Esquerra de l’Eixample) i 175 (Les Corts) el 14 de setembre.
 • Accessibilitat de la xarxa de metro: un total de 146 estacions de la xarxa (el 92% del total) estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Pla de retirada d’amiant de la xarxa de metro: TMB ha retirat 217,3 tones de material amb amiant des de l’any 2006, i el 2020 va dur a terme actuacions importants en aquest aspecte, entre les quals destaca la substitució de la coberta del taller de la Sagrera. També s’ha formalitzat l’adquisició de trens per substituir les unitats afectades per l’amiant, i s’han fet nombroses revisions mèdiques als empleats, que inclouen TAC d’alta resolució. L’aire de la xarxa de metro ha superat les anàlisis més exhaustives i precises, dutes a terme per personal tècnic independent amb microscòpia electrònica. A més, un estudi elaborat a la xarxa de metro ha conclòs que les condicions ambientals són segures.

El document íntegre de la Memòria de sostenibilitat 2020 del grup TMB es pot consultar a la secció de documentació del web corporatiu de TMB.

Font: TMB.