L'intercanviador de la L1 de plaça Espanya estrena vestíbul i ascensor

Ja ha entrat en servei el nou vestíbul de l’L1 situat davant del centre comercial Les Arenes, que inclou un ascensor per accedir a l’andana direcció Hospital de Bellvitge.

..
14/03/2023 - 12:43 h

Entra en servei un nou vestíbul de l’estació L1 a l’intercanviador de Plaça Espanya i un ascensor que permet accedir a persones amb mobilitat reduïda a l’andana direcció Hospital de Bellvitge. Amb aquests elements, juntament amb la posada en marxa de l’ascensor del carrer de Tarragona de fa uns mesos, ja es compta amb un itinerari adaptat a l’andana en aquesta direcció.

Actualment l’intercanviador de plaça Espanya compta amb tres estacions: dues de metro –L1 i L3– i una de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per on hi passen més de 18 milions de persones usuàries a l’any. Ara mateix tota l’estació d’FGC està adaptada i s’està treballant per adaptar les estacions de L1 i L3 i els itineraris de correspondència entre aquestes i també amb FGC.

Per tal de completar aquesta adaptació s’estan fent treballs de reconfiguració de l’actual passera d’intercanvi entre andanes de l’L1, la remodelació de l’actual vestíbul de l’L3 i la instal·lació de diversos ascensors per a garantir la connexió entre els diversos nivells de les estacions. Aquestes obres que impulsa el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya compten amb una inversió de 13,2 MEUR i disposen de finançament del fons FEDER.

Millores a l’entorn

En paral·lel, estan en marxa les obres d’urbanització a l’entorn del centre comercial, el que permetrà recuperar per a la circulació el carril bus de pujada al carrer de Tarragona, durant l’abril.

A més, el Departament licitarà també altres obres per a millorar l’intercanviador de plaça Espanya: la millora de les condicions d’evacuació i dels sistemes de ventilació, amb una inversió de prop de 10 MEUR.

Una xarxa més accessible

Actualment, estan adaptades 152 de les 163 estacions en servei a la xarxa de metro de l’àrea de Barcelona, una xifra que suposa un 93% del total, i s’està treballant per a completar l’adaptació de tota la xarxa, així com millorar l’accessibilitat d’estacions ja adaptades.