Més espai per als vianants a la plaça dels Països Catalans

11/08/2014 - 11:30

Obres. El consistori i Adif treballen per recuperar el 100% de la plaça, fins ara ocupada per les tanques de les obres d'arribada de l’alta velocitat i la connexió del túnel Sants-La Sagrera.

Al llarg d’aquestes setmanes, l’Ajuntament i Adif Alta Velocidad executen treballs per alliberar espais a la plaça dels Països Catalans i minimitzar les molèsties als vianants en espera de la urbanització definitiva de la zona. Entre les tasques, s’eliminen tanques i s’adeqüen les voreres per fer-les accessibles. 

Amb aquests treballs, l’Ajuntament i Adif Alta Velocidad preveuen recuperar per a l’ús dels ciutadans el 100% de la plaça dels Països Catalans i el 66% de l’espai que ara ocupen les obres de la cantonada del carrer Provença amb l’avinguda Tarradellas. Ambdues àrees estan situades als districtes de Sants-Montjuïc i l’Eixample.

Fins ara, aquestes zones es trobaven ocupades i tancades a causa de les obres per l’arribada de l’alta velocitat i la connexió del túnel Sants-La Sagrera amb l’estació de Sants. Aquestes actuacions provisionals permetran alliberar de la zona les obres existents en espera dels treballs definitius, que es duran a terme més endavant.

Recuperar l’espai original

Els treballs posteriors serviran per recuperar l’estat original de la plaça dels Països Catalans, obra dels arquitectes Helio Piñón i Albert Viaplana, que l’any 1984 la van fer mereixedora d’un premi FAD. Aquesta restitució de la plaça i el seu finançament estan pendent dels acords entre Adif Alta Velocidad i l’Ajuntament de Barcelona, que es recolliran en un conveni.

Eliminació de les tanques

Entre els treballs, es condicionarà el perímetre de dues trapes de sortides d’emergència enrasades en el paviment. Abans de la retirada de les tanques, s’han realitzat treballs de millora puntual del paviment existent, com la neteja i el sanejament de la zona, o la reparació de l’espai malmès durant les obres pel pas de vehicles pesats.

Una vegada realitzats aquests treballs, s’han retirat les tanques per recuperar la totalitat de l’espai públic de la plaça. Aquests treballs els executa íntegrament Adif Alta Velocidad.

Treballs enllestits en una setmana

Les obres que afecten el carrer Provença entre el carrer Nicaragua i l’avinguda de Tarradellas estaran enllestides en una setmana. En una primera fase, s’adeqüen les voreres i es recupera una part de la calçada del carrer Provença.

Aquest treballs els està executant l’Ajuntament de Barcelona amb un pressupost estimat d’uns 60.000 €. Adif Alta Velocidad s’encarrega de col·locar les noves tanques opaques a la zona que es mantindrà ocupada.

Nou projecte a partir de 2015

L’Ajuntament està treballant en la redacció del projecte per recuperar de manera definitiva la cantonada del carrer Provença des del carrer Nicaragua fins a l’avinguda de Josep Tarradellas. L’objectiu és que les obres comencin, al més tard, el gener de 2015, amb una durada prevista de quatre mesos. El cost estimat de les obres s’estima en 800.000 €.

Més informació:

El web d’obres de l’Ajuntament

El web d’Adif

El web del districte Sants-Montjuïc

El web del districte de l’Eixample