Millora la senyalització de les principals places i punts d'interès del districte

10/11/2014 - 09:57

Mobilitat. S'estan senyalitzat novament les places Catalunya, Espanya, i les Glòries, l'avinguda Paral·lel, el carrer Aragó, el passeig de Sant Joan i la Gran Via de les Corts, entre altres punts d'interès.

L’Ajuntament de Barcelona ha actualitzat el Pla Director de Senyalització Informativa de la ciutat per incrementar la seguretat a les vies i la fluïdessa dels desplaçaments. El projecte ha seleccionat 166 destinacions de la ciutat per senyalitzar en funció del seu interès, la seva rellevància o la seva utilitat, bona part d’elles a l’Eixample.

L’objectiu de la mesura és millorar la continuïtat i la comprensió de les senyals d’orientació de la ciutat per tal que siguin útils tant pels ciutadans com per a les persones que visiten Barcelona.

Les destinacions seleccionades s’agrupen establint categories en funció de les diferents activitats: parc, funerari, hospitalari, educatiu, cultural, comercial, patrimonial, transport, esportiu, especial, diversos, barris, carreteres i eixos i punts de referència. L’objectiu és oferir una informació més específica i més útil que possibiliti una millor orientació dins la ciutat.

Entre les places novament senyalitzades figuren la de Catalunya, la plaça Espanya i la de les Glòries. També s’han senyalitzat 83 punts d’interès com la Sagrada Família, l’Estació del Nord, l’Arc de Triomf o L’Auditori, i 53 eixos i carrers entre els que s’inclouen l’avinguda Diagonal, el passeig de Sant Joan, l’avinguda Paral·lel, la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Aragó o el de Comte d’Urgell, entre altres.