Millores al carrer de Morales, entre la pl. del Carme i el c. Gelabert

03/12/2014 - 07:59

Seran 1.400m2 els afectats per l'actuació municipal destinada a millorar la pavimentació de voreres i calçades.

L’estat dels paviments tant de la calçada com de les voreres del carrer de Morales millorarà sensiblement amb una actuació que afecta 1.400 m2.

El carrer de Morales està ubicat a l’antic Camp de la Creu, un espai en transformació situat al barri de les Corts. De fet, el primer tram del mateix carrer de Morales, entre la Travessera de les Corts i la plaça del Carme, així com la mateixa plaça, ja es van renovar durant l’any 2013.

El carrer de Morales és un carrer de 9,80 metres d’amplada i 140 metres de longitut sobre el qual, degut a l’ús i a la necessitat d’adaptar els espais públics a nous requeriments d’utilització i de caràcter pacificat, s’actua:

  • reparant i modificant els elements existents
  • implantant una nova secció
  • formalitzant una plataforma única de prioritat per als vianants amb una calçada de 5,00 metres amb un carril de circulació muntanya-mar
  • reubicant la recollida d’aigua pluvial a l’eix del vial
  • i mantenint el cordó d’aparcament i les voreres de 2,00 metres d’amplada aproximadament, pavimentades amb panot que acollirà l’arbrat d’alineació actual.

Es renovaran els paviments, tant de calçada con de voreres, en una superfície de 1.400 m2. Igualment, es renovaran la vorada, la rigola i els escocells, i s’arranjaran les deficiències i desperfectes del paviment, i es renovarà l’enllumenat amb fanals tipus LED.

Aquesta acció rubrica les millores realitzades anteriorment a la plaça del Carme. En podeu recuperar tots els detalls a través d’aquesta notícia: Millores al carrer de Morales en el tram comprès entre la plaça del Carme i el carrer de Gelabert

*

Seguiu el dia a dia de les Obres a les Corts consultant-ne el web específic.