Modificació carrils de circulació de Consell de Cent entre Lepant i av Meridiana

09/10/2018 - 14:16

Infraestructura. Les obres de la nova Meridiana modifiquen la secció i els usos del carrer Consell de Cent. La nova configuració es preveu que entre en funcionament a mitjans de novembre.

Amb l’objectiu de disminuir l’aportació de trànsit del c. Consell de Cent cap a l’av. Meridiana que passarà a un carril de circulació i un carril bus al tram entre Independència i Aragó, és necessari reduir els carrils de circulació del c. Consell de Cent entre Padilla i l’av. Meridiana, de tres a dos carrils de circulació.

La reducció planteja una actuació amb pintura vial, fresat de les línies de separació actuals i senyalització vertical.

S’aprofita l’actuació per:

  • Reordenar els usos del carril de serveis existent.
  • Crear un nou carril de serveis d’aparcament de motos en cordó entre el carril bici i la calçada.
  • Reubicar els separadors del carril bici augmentant l’amplada del carril bici fins a 2,50 m amb una franja de 50cm de protecció que es repintarà amb pintura de doble component.
  • Instal·lar dues plataformes de bus.
  • S’actua als xamfrans de Padilla i Independència adaptant-la la pintura del carril bici a la normativa vigent.
  • Es modifica la ubicació de la càrrega i descàrrega del carrer Castillejos.
  • Es genera una zona avançada per bicicletes (ZAB – Bike Box)  als carrer Castillejos i Dos de Maig. El carril del costat mar es pintarà carril de gir a la dreta excepte BUS.

La nova secció del carrer serà:

Carril bici de 1,20m per sentit separat amb línia de 10cm, carril estacionament de motos de 1,30m, un carril de 2,55 i un de 3,10 i un carril de serveis de 1,80m.

Es programa l’actuació del 11 al 18 de novembre del 2018:

El 10 al 11 de novembre execució de l’obra civil al c. Consell de Cent. El 31 d’octubre es col·locarà la senyalització excepcional per obres.

El 17 i 18 de novembre execució del treballs als xamfrans. El 09 de novembre es col·locarà la senyalització excepcional per obres.

Els treballs es faran mantenint un carril de circulació i als carrers transversals es farà per meitats de calçada.