Nou Barris estrena al setembre la primera àrea verda d’aparcament del districte

31/07/2020 - 08:00

L’Ajuntament amplia la Zona 26 amb 405 noves places a Vilapicina i la Torre Llobeta

L’Ajuntament amplia la Zona 26 amb 405 noves places a Vilapicina i la Torre Llobeta

La primera àrea verda d’aparcament de Nou Barris serà una realitat l’1 de setembre de 2020. Aquell dia, entraran en funcionament 405 noves places de la Zona 26. S’ubicaran al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, concretament entre el carrer de la Riera d’Horta, carrer d’Arnau d’Oms, passeig de Fabra i Puig i avinguda Meridiana (vegeu mapa al document adjunt)

Aquestes places s’identificaran amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament de les persones residents, els vehicles dels no residents a la Zona 26 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Totes les persones que visquin als carrers en qüestió, i que siguin titulars d’un vehicle registrat al seu domicili, podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 26. Així, a partir de la primera quinzena d’agost, el veïnat rebrà una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

A més, es crearan 6 noves places d’àrea Blava, 76 noves places de Moto, i 17 noves places d’àrea de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana utilitzar l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet al vehicle.

D’altra banda, per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana utilitzar l’aplicació mòbil SMOU. Aquesta aplicació permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, tampoc no cal utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet al vehicle.

Zona de desbordament

Si us fixeu en el document adjunt, veureu que una part del mapa apareix assenyalada amb la llegenda “Zona de desbordament”. Això vol dir que les persones que hi resideixen, també podran estacionar a la Zona 26 malgrat que en aquests carrers no s’hi hagi regulat l’estacionament ni s’hi hagin pintat places.

Treballs de senyalització

Del 12 al 25 d’agost es duran a terme els treballs de senyalització de l’àrea verda de Nou Barris, amb la senyalització vertical, el pintat de color verd de les 405 places, i la instal·lació de parquímetres.