Nou pas per a la nova ordenació de la Rambla

30/12/2014 - 13:09

Ciutat. L’Ajuntament ha aprovat inicialment el pla que fixa els criteris per a una transformació futura del passeig.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla especial d’ordenació de la Rambla, l’eina a través de la qual s’estableixen els criteris que han de seguir les ocupacions existents, la mobilitat, les infraestructures, la urbanització i les edificacions adjacents en una futura transformació del passeig.

Aquest pla d’ordenació, que inicia ara el període d’exposició pública, té com a finalitat protegir, preservar i remarcar els trets d’identitat de la Rambla, com a conjunt de patrimoni immaterial definidor de la ciutat de Barcelona, ateses les particularitats físiques, econòmiques, socials i culturals que la identifiquen i la converteixen en un indret singular, un emblema de la ciutat de Barcelona i un atractiu turístic de rellevància mundial.

L’objectiu del pla és el desenvolupament de les previsions de planejament urbanístic general (Pla general metropolità) en l’àmbit de la Rambla de Barcelona, amb la finalitat d’establir una nova ordenació detallada del sistema urbanístic i del sòl urbà. Es tracta d’iniciar una transformació de la fisonomia de la Rambla que la converteixi, tal com preveu el pla “Cor”, en un eix de referència per als barcelonins, on es combini l’activitat turística i altres activitats autòctones de la ciutadania.

El Pla especial pretén dotar l’administració pública d’eines i criteris que permetin gestionar espais emblemàtics urbans i dur-hi a terme les polítiques que es considerin adequades en cada moment.