Nou protocol d’actuació contra l’assetjament sexual al metro i la xarxa de bus

27/11/2020 - 10:48

Mobilitat i transports. Un de cada cinc casos de comportaments masclistes a l’espai públic té lloc al transport públic.

Segons l’enquesta de mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità, la majoria de les persones usuàries del transport públic a Barcelona són dones (60%), i el metro i el bus són dos dels espais de la via pública on més incidents de caràcter sexual o de gènere es produeixen (21,6%), d’acord amb la darrera enquesta de violència masclista a la ciutat. TMB ha elaborat un pla d’actuació i de prevenció davant dels casos d’assetjament al transport públic.

El pla se centra en actuar davant dels casos d’assetjament sexual que no estan previstos al Codi Penal però que constitueixen una infracció administrativa, com els comportaments verbals, no verbals o físics d’índole sexual no volguts per la persona receptora, o bé un sol incident que, pel caràcter summament ofensiu, constitueix un cas d’assetjament sexual.

A la xarxa de bus i de metro, el pla recull recomanacions i mesures que TMB implementarà amb l’objectiu de prevenir, detectar, protegir i actuar davant d’aquestes conductes masclistes. Algunes mesures són la realització d’auditories de gènere, l’establiment d’un canal específic al servei de queixes i d’atenció a la ciutadania per canalitzar i fer el seguiment d’aquest tipus de comportaments o la creació d’accions formatives i informatives en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’assetjament sexual adreçades al personal que té un contacte més directe amb les persones usuàries.

Al metro també es recomana incrementar el personal de seguretat, crear un sistema de videovigilància als combois i millorar la il·luminació als vestíbuls, les andanes i els passadissos. I a la xarxa de bus se suggereixen mesures concretes com incrementar el personal de seguretat i la videovigilància, establir un sistema de parades a demanda en rutes perifèriques d’autobusos i assegurar la visibilitat a les marquesines.

El protocol inclou un decàleg de compromisos de TMB per erradicar els actes incívics a les xarxes de transport i contribuir a la prevenció de l’assetjament sexual.